Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Elektrokarbon, a.s.

ISIN: CS0005053156 | IČO: 31412432 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Spoločnosť Elektrokarbon, a.s. bola založená v roku 1992 a jej predmetom činnosti je hlavne výroba a predaj finálnych výrobkov a polotovarov z uhlíkových materiálov. Majoritným vlastníkom akcií je HTC Holding, a.s. Bratislava.


  • Zisk po zdanení - Elektrokarbon, a.s.
  • Aktíva - Elektrokarbon, a.s.
  • Vlastný kapitál - Elektrokarbon, a.s.
  • Tržby - Elektrokarbon, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 5,260 5,335 5,504 6,18 8,018
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 0,064 0,238 0,031 -0,097 0,641
Celkový cash flow (mil. EUR) -0,076 0,079 -0,05 0,019 0,011
D/E 0,338 0,331 0,462 0,767 0,703
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA -0,19% 5,47% 5,20% -18,72% -3,16%
ROE -0,26% 7,61% 8,07% -35,49% -5,73%
Tržby (mil. EUR) 6,459 6,637 5,364 4,639 8,456
Vlastný kapitál (mil. EUR) 3,828 3,838 3,546 3,26 4,416
Zisk na akciu (EUR/ks) -0,07 2,107 2,065 -8,345 -1,828
Zisk po zdanení (mil. EUR) -0,01 0,292 0,286 -1,157 -0,253
Základné imanie (mil. EUR) 4,601 4,601 4,601 4,601 4,6
Záväzky (mil. EUR) 1,294 1,271 1,637 2,499 3,105
Účtovná hodnota 27,62 27,69 25,59 23,52 31,87

Dokumenty k akcii:
Finančná správa Elektrokarbon 2009
Finančná správa Elektrokarbon 2010
Finančná správa Elektrokarbon 2011
Výročná správa Elektrokarbon 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií