Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Biotika, a.s.

ISIN: CS0009013453 | IČO: 31561900 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Spoločnosť Biotika a.s. je významným slovenským farmaceutickým výrobcom s dlhoročnou tradíciou. Je držiteľom povolenia na výrobu liekov, veterinárnych liečivých prípravkov a účinných farmaceutických látok. Akcie spoločnosti sú prijaté na obchodovanie na kótovanom paralelnom trhu BCPB v celkovom počte 770 950 ks. Majoritným akcionárom je Pharma Slovakia C.V., Holandsko s podielom 43,6% na základnom imaní.


  • Zisk po zdanení - Biotika, a.s.
  • Aktíva - Biotika, a.s.
  • Vlastný kapitál - Biotika, a.s.
  • Tržby - Biotika, a.s.

Zisk po zdanení - Biotika, a.s.


Zisk po zdanení Biotika, a.s. »
Dividenda Biotika, a.s. »
Aktíva Biotika, a.s. »
Vlastný kapitál Biotika, a.s. »
Tržby Biotika, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti Biotika, a.s.