Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

GEOCOMPLEX, a.s.

ISIN: CS0009003553 | IČO: 31322638 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

GEOKOMPLEX, a.s. so sídlom v Bratislave vznikla v roku 1992. Hlavnou činnosťou spoločnosti je projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických, najmä geofyzikálnych prác. Vedľajšou činnosťou spoločnosti je stavebná činnosť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností GX-byty, s.r.o. a GCX -byty, s.r.o.. Základné imanie spoločnosti tvorí 53 350ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa.


  • Zisk po zdanení - GEOCOMPLEX, a.s.
  • Aktíva - GEOCOMPLEX, a.s.
  • Vlastný kapitál - GEOCOMPLEX, a.s.
  • Tržby - GEOCOMPLEX, a.s.

Zisk po zdanení - GEOCOMPLEX, a.s.


Zisk po zdanení GEOCOMPLEX, a.s. »
Dividenda GEOCOMPLEX, a.s. »
Aktíva GEOCOMPLEX, a.s. »
Vlastný kapitál GEOCOMPLEX, a.s. »
Tržby GEOCOMPLEX, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.