Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Chemolak, a.s.

ISIN: CS0009006754 | IČO: 31411851 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Chemolak, a.s. je významným výrobcom náterových látok s viac ako 120 ročnou tradíciou. Spoločnosť si dlhodobo udržuje významné postavenie na domácom trhu aj na trhu Českej republiky. V rámci prvej vlny kupónovej privatizácie sa Chemolak, a.s. v 1992 pretransformoval na akciovú spoločnosť a v novembri 1993 sa začalo s jej akciami obchodovať. Najväčší podiel akcií spoločnosti (66%) vlastní Prvá strategická, a.s. a spoločnosť PAKEMA Holdings z Nového Zélandu (18%). Zvyšné akcie držia drobní akcionári.


  • Zisk po zdanení - Chemolak, a.s.
  • Aktíva - Chemolak, a.s.
  • Vlastný kapitál - Chemolak, a.s.
  • Tržby - Chemolak, a.s.
2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 28,34 27,077 26,417 30,383
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 1,797 -0,228 3,326 3,555
Celkový cash flow (mil. EUR) -0,544 0,247 0,174 -0,007
D/E 0,915 0,750 0,660 0,840
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke konsolid. konsolid. konsolid. konsolid.
ROA -1,52% -1,93% -2,40% 3,19%
ROE -2,91% -3,37% -3,98% 5,86%
Tržby (mil. EUR) 25,589 23,452 24,246 34,05
Vlastný kapitál (mil. EUR) 14,796 15,476 15,913 16,514
Zisk na akciu (EUR/ks) -0,86 -1,04 -1,26 1,93
Zisk po zdanení (mil. EUR) -0,43 -0,522 -0,634 0,968
Základné imanie (mil. EUR) 16,647 16,651 16,651 16,651
Záväzky (mil. EUR) 13,545 11,601 10,504 13,869
Účtovná hodnota 29,50 30,85 31,72 32,92

Dokumenty k akcii:
Účtovná závierka Chemolak 2009
Účtovná závierka Chemolak 2010
Účtovná závierka Chemolak 2011


« Späť na prehľad slovenských akcií