Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

J&T Global Finance II. B.V.

ISIN: SK4120008335 | Menovitá hodnota: 100 000 EUR


  • Zisk po zdanení - J&T Global Finance II. B.V.
  • Aktíva - J&T Global Finance II. B.V.
  • Vlastný kapitál - J&T Global Finance II. B.V.
  • Tržby - J&T Global Finance II. B.V.
2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 3798,561 4474,756 3457,409
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) -247,583 497,82 402,006
Celkový cash flow (mil. EUR) 42,905 132,184 13,769
D/E 0,114 0,172 0,179
Dividenda (EUR/akcia)
Poznámky k účtovnej závierke J&T kons. J&T kons. J&T kons.
ROA 2,25% 2,63% 2,87%
ROE 11,41% 17,19% 17,93%
Tržby (mil. EUR) 198,396 177,429 134,251
Vlastný kapitál (mil. EUR) 750,619 684,492 552,635
Zisk na akciu (EUR/ks)
Zisk po zdanení (mil. EUR) 85,652 117,632 99,077
Základné imanie (mil. EUR) 31,54 31,54 31,54
Záväzky (mil. EUR) 3047,942 3790,264 2904,774
Účtovná hodnota 2 379,90 2 170,23 1 752,17
« Späť na prehľad slovenských akcií