Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Majetkový Holding, a.s.

ISIN: SK1120005485 | IČO: 35823364 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Majetkový Holding, a.s. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa prevažne finančnými činnosťami. Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí najmä investovanie do cenných papierov, správa a zhodnocovanie majetkových účastí na podnikaní iných subjektov, financovanie realitných a developerskych projektov, či správa a vymáhanie pohľadávok nadobudnutých postúpením. Majetkový Holding, a.s. je jednou zo spoločností ovládaných spoločnosťou Prvá slovenská investičná skupina, a.s., ktorej história siaha až do roku 1990.


  • Zisk po zdanení - Majetkový Holding, a.s.
  • Dividenda - Majetkový Holding, a.s.
  • Aktíva - Majetkový Holding, a.s.
  • Vlastný kapitál - Majetkový Holding, a.s.
  • Tržby - Majetkový Holding, a.s.

Zisk po zdanení - Majetkový Holding, a.s.


Zisk po zdanení Majetkový Holding, a.s. »
Dividenda Majetkový Holding, a.s. »
Aktíva Majetkový Holding, a.s. »
Vlastný kapitál Majetkový Holding, a.s. »
Tržby Majetkový Holding, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti Majetkový Holding, a.s.