Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

MPC CESSI, a.s.

ISIN: CS0009021456 | IČO: 31651445 | Menovitá hodnota: 34 EUR

MPC Cessi, a.s. vznikla v roku 1992, pričom nadväzuje na takmer 200-ročnú mlynskú výrobu v meste Spišská Nová Ves. Hlavným zameraním podniku je výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych výrobkov. Podnik tvoria výrobné závody mlyn, pekáreň s cukrárňou a cestovináreň. Spoločnosť okrem zásobovania domáceho trhu, exportuje svoje výrobky do ČR, Litvy, Poľska, Bieloruska alebo na Ukrajinu. Základné imanie spoločnosti tvoria dva druhy akcií, a to zaknihované kmeňové akcie v počte 96 851ks, ktoré sú prijaté na obchodovanie, a listinné prioritné akcie v počte 149ks.


  • Zisk po zdanení - MPC CESSI, a.s.
  • Aktíva - MPC CESSI, a.s.
  • Vlastný kapitál - MPC CESSI, a.s.
  • Tržby - MPC CESSI, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 15,342 16,274 16,538 15,9 17,884
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 0,671 0,885 2,352 3,047 1,286
Celkový cash flow (mil. EUR) 0,437 0,391 0,095 0,506 0,347
D/E 0,78 0,800 0,704 0,571 0,796
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 1,5 1,2 1
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA -0,97% -1,17% 1,46% 3,15% 1,43%
ROE -1,93% -2,37% 2,82% 5,69% 2,94%
Tržby (mil. EUR) 16,885 17,299 15,393 16,743 22,758
Vlastný kapitál (mil. EUR) 7,736 8,069 8,591 8,805 8,707
Zisk na akciu (EUR/ks) -1,54 -1,968 2,496 5,16 2,639
Zisk po zdanení (mil. EUR) -0,149 -0,191 0,242 0,501 0,256
Základné imanie (mil. EUR) 3,293 3,298 3,298 3,298 3,22
Záväzky (mil. EUR) 6,015 6,457 6,045 5,025 6,929
Účtovná hodnota 79,87 83,19 88,57 90,77 91,94

Dokumenty k akcii:
Výročná správa MPC Cessi 2009
Výročná správa MPC Cessi 2010
Výročná správa MPC Cessi 2011
Výročná správa MPC Cessi 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií