Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

MPC CESSI, a.s.

ISIN: CS0009021456 | IČO: 31651445 | Menovitá hodnota: 34 EUR

MPC Cessi, a.s. vznikla v roku 1992, pričom nadväzuje na takmer 200-ročnú mlynskú výrobu v meste Spišská Nová Ves. Hlavným zameraním podniku je výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych výrobkov. Podnik tvoria výrobné závody mlyn, pekáreň s cukrárňou a cestovináreň. Spoločnosť okrem zásobovania domáceho trhu, exportuje svoje výrobky do ČR, Litvy, Poľska, Bieloruska alebo na Ukrajinu. Základné imanie spoločnosti tvoria dva druhy akcií, a to zaknihované kmeňové akcie v počte 96 851ks, ktoré sú prijaté na obchodovanie, a listinné prioritné akcie v počte 149ks.


  • Zisk po zdanení - MPC CESSI, a.s.
  • Aktíva - MPC CESSI, a.s.
  • Vlastný kapitál - MPC CESSI, a.s.
  • Tržby - MPC CESSI, a.s.

Aktíva - MPC CESSI, a.s.


Zisk po zdanení MPC CESSI, a.s. »
Dividenda MPC CESSI, a.s. »
Aktíva MPC CESSI, a.s. »
Vlastný kapitál MPC CESSI, a.s. »
Tržby MPC CESSI, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti MPC CESSI, a.s.