Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

OSIVO, a.s.

ISIN: SK1120007242 | IČO: 31562965 | Menovitá hodnota: 26 EUR

Spoločnosť Osivo, a.s. so sídlom vo Zvolene je jedným z najväčších výrobcov certifikovaných osív a sadív poľných plodín na Slovensku. História spoločnosti siaha až do roku 1952, kedy bol založený právny predchodca tejto akciovej spoločnosti. Akcie spoločnosti sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB v celkovom objeme 103 795ks.


  • Zisk po zdanení - OSIVO, a.s.
  • Aktíva - OSIVO, a.s.
  • Vlastný kapitál - OSIVO, a.s.
  • Tržby - OSIVO, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 16,12 17,647 20,497 20,444 21,481
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 0,828 1,784 1,184 1,069
Celkový cash flow (mil. EUR) 0,884 -1,07 -1,07 -0,154
D/E 4,84 4,644 4,544 5,716 2,517
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA -9,91% 3,68% 2,69% -15,22% 1,80%
ROE -64,07% 23,26% 16,77% -109,93% 6,37%
Tržby (mil. EUR) 18,175 15,98 16,025 11,101 24,875
Vlastný kapitál (mil. EUR) 2,494 2,79 3,292 2,83 6,064
Zisk na akciu (EUR/ks) -15,4 5,78 4,921 3,437
Zisk po zdanení (mil. EUR) -1,598 0,649 0,552 -3,111 0,386
Základné imanie (mil. EUR) 2,677 2,699 3,699 3,71 3,71
Záväzky (mil. EUR) 12,075 12,958 14,959 16,177 15,261
Účtovná hodnota 24,22 26,88 23,14 19,83 42,50

Dokumenty k akcii:
Konsolidovaná účtovná závierka Osivo 2009
Finančná správa Osivo 2010
Finančná správa Osivo 2011
Finančná správa Osivo 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií