Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

OSIVO, a.s.

ISIN: SK1120007242 | IČO: 31562965 | Menovitá hodnota: 26 EUR

Spoločnosť Osivo, a.s. so sídlom vo Zvolene je jedným z najväčších výrobcov certifikovaných osív a sadív poľných plodín na Slovensku. História spoločnosti siaha až do roku 1952, kedy bol založený právny predchodca tejto akciovej spoločnosti. Akcie spoločnosti sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB v celkovom objeme 103 795ks.


  • Zisk po zdanení - OSIVO, a.s.
  • Aktíva - OSIVO, a.s.
  • Vlastný kapitál - OSIVO, a.s.
  • Tržby - OSIVO, a.s.

Aktíva - OSIVO, a.s.


Zisk po zdanení OSIVO, a.s. »
Dividenda OSIVO, a.s. »
Aktíva OSIVO, a.s. »
Vlastný kapitál OSIVO, a.s. »
Tržby OSIVO, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti OSIVO, a.s.