Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

PRO POPULO PP, a.s.

ISIN: SK1120000387 | IČO: 17084725 | Menovitá hodnota: 34 EUR

Spoločnosť PRO POPULO PP, a.s. predstavuje priemyselný komplex podnikajúci v oblasti píliarskej výroby a obchodovania s drevnou hmotou, cestovného ruchu s poskytovaním ubytovacích a stravovacích služieb a prenájmu bytových a nebytových priestorov. Spoločnosť ročne produkuje cca 30 000 m3 stavebného reziva, disponuje kapacitou 24 lôžok v penzióne APROPO vrátane reštaurácie a kongresovej haly a prenajíma voľné nebytové priestory v Poprade a zariadené kancelárie v penzióne APROPO v Spišskej Sobote. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100 106 kusov akcií na majiteľa v nominálnej hodnote 34€ a 7 kusov akcií na meno v nominálnej hodnote 340€.


  • Zisk po zdanení - PRO POPULO PP, a.s.
  • Aktíva - PRO POPULO PP, a.s.
  • Vlastný kapitál - PRO POPULO PP, a.s.
  • Tržby - PRO POPULO PP, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 3,345 3,821 4,077 4,131 4,244
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) -0,491 -0,006 0,204 0,043
Celkový cash flow (mil. EUR) -0,565 -0,064 -0,087 -0,102
D/E 0,130 0,118 0,140 0,128 0,122
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ.
ROA -13,60% -3,32% 0,07% 0,27% 8,36%
ROE -15,38% -3,72% 0,08% 0,30% 9,52%
Tržby (mil. EUR) 3,586 4,167 3,853 3,533 4,985
Vlastný kapitál (mil. EUR) 2,959 3,418 3,577 3,639 3,73
Zisk na akciu (EUR/ks) -4,550 0,031 0,107 3,547
Zisk po zdanení (mil. EUR) -0,455 -0,127 0,003 0,011 0,355
Základné imanie (mil. EUR) 3,408 3,408 3,408 3,408 4,133
Záväzky (mil. EUR) 0,386 0,403 0,5 0,467 0,456
Účtovná hodnota 29,52 34,10 35,69 36,30 30,68

Dokumenty k akcii:
Výročná správa Pro Populo PP 2009
Výročná správa Pro Populo PP 2010
Výročná správa Pro Populo PP 2011


« Späť na prehľad slovenských akcií