Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

PRO POPULO PP, a.s.

ISIN: SK1120000387 | IČO: 17084725 | Menovitá hodnota: 34 EUR

Spoločnosť PRO POPULO PP, a.s. predstavuje priemyselný komplex podnikajúci v oblasti píliarskej výroby a obchodovania s drevnou hmotou, cestovného ruchu s poskytovaním ubytovacích a stravovacích služieb a prenájmu bytových a nebytových priestorov. Spoločnosť ročne produkuje cca 30 000 m3 stavebného reziva, disponuje kapacitou 24 lôžok v penzióne APROPO vrátane reštaurácie a kongresovej haly a prenajíma voľné nebytové priestory v Poprade a zariadené kancelárie v penzióne APROPO v Spišskej Sobote. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100 106 kusov akcií na majiteľa v nominálnej hodnote 34€ a 7 kusov akcií na meno v nominálnej hodnote 340€.


  • Zisk po zdanení - PRO POPULO PP, a.s.
  • Aktíva - PRO POPULO PP, a.s.
  • Vlastný kapitál - PRO POPULO PP, a.s.
  • Tržby - PRO POPULO PP, a.s.

Tržby - PRO POPULO PP, a.s.


Zisk po zdanení PRO POPULO PP, a.s. »
Dividenda PRO POPULO PP, a.s. »
Aktíva PRO POPULO PP, a.s. »
Vlastný kapitál PRO POPULO PP, a.s. »
Tržby PRO POPULO PP, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.