Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

PROTETIKA, a.s.

ISIN: CS0009004650 | IČO: 31322859 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Protetika, a.s. bola založená v roku 1992 a jej hlavnou podnikateľskou činnsťou je výroba, vývoj a opravy ortopedických a terapeutických pomôcok a výroba zdravotníckych prístrojov. Akcie spoločnosti sú obchodovateľné a prijaté na Burze cenných papierov v Bratislave. Spoločnosť má 2 majoritných akcionárov, a to UNITED INDUSTRIES, a.s. s podielom na ZI vo výške 67% a spoločnosť NIFE, s.r.o. s podielom na ZI vo výške 20%. Zvyšok akcií vlastnia drobní akcionári.


  • Zisk po zdanení - PROTETIKA, a.s.
  • Aktíva - PROTETIKA, a.s.
  • Vlastný kapitál - PROTETIKA, a.s.
  • Tržby - PROTETIKA, a.s.
2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 11,802 11,183 9,886 9,401
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 1,484 -0,303 1,013 0,546
Celkový cash flow (mil. EUR) 1,055 -0,404 0,63 0,072
D/E 0,188 0,344 0,336 0,450
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ.
ROA 7,46% 8,60% 9,09% 9,38%
ROE 8,87% 11,57% 12,22% 13,70%
Tržby (mil. EUR) 12,836 12,495 10,921 10,586
Vlastný kapitál (mil. EUR) 9,931 8,318 7,356 6,44
Zisk na akciu (EUR/ks) 10,078 11,009 10,289 10,096
Zisk po zdanení (mil. EUR) 0,881 0,962 0,899 0,882
Základné imanie (mil. EUR) 2,902 2,902 2,902 2,901
Záväzky (mil. EUR) 1,87 2,865 2,475 2,897
Účtovná hodnota 113,61 95,16 84,16 73,70
« Späť na prehľad slovenských akcií