Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Prvá strategická, a.s.

ISIN: SK1120005329 | IČO: 35705001 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR


  • Zisk po zdanení - Prvá strategická, a.s.
  • Aktíva - Prvá strategická, a.s.
  • Vlastný kapitál - Prvá strategická, a.s.
  • Tržby - Prvá strategická, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 12,575 12,617 29,871 30,612 36,324
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 0,001 -0,005 0,736 3,328 3,858
Celkový cash flow (mil. EUR) 0,001 -0,005 0,253 0,176 -0,057
D/E 0,001 0,001 0,636 0,595 0,686
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. konsol. konsol. konsol.
ROA -0,12% -0,21% -1,81% -8,16% 3,62%
ROE -0,12% -0,21% -2,96% -13,01% 6,11%
Tržby (mil. EUR) 0,03 0,023 23,452 24,246 34,05
Vlastný kapitál (mil. EUR) 12,564 12,606 18,258 19,192 21,545
Zisk na akciu (EUR/ks) -0,022 -0,041 -0,817 -3,77 1,617
Zisk po zdanení (mil. EUR) -0,015 -0,027 -0,54 -2,497 1,316
Základné imanie (mil. EUR) 21,56 21,957 21,957 21,957 21,508
Záväzky (mil. EUR) 0,011 0,012 11,613 11,421 14,779
Účtovná hodnota 19,34 19,06 27,60 29,01 33,25

Dokumenty k akcii:
Účtovná závierka Prvá strategická 2009
Účtovná závierka Prvá strategická 2010
Účtovná závierka Prvá strategická 2011
Účtovná závierka Prvá strategická 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií