Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Slovenské energetické strojárne, a.s.

ISIN: SK1120008034 | IČO: 31411690 | Menovitá hodnota: 6,64 EUR

Slovenské energetické strojárne, a.s. patria medzi významných výrobcov a dodávateľov kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne. Spoločnosť zabezpečuje komplexný systém služieb v energetike, a to vývoj, projektovanie, výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky. Akcie sú obchodované na kótovanom hlavnom trhu BCPB v počte 1 565 345 ks. Majoritným akcionárom spoločnosti je cyperská spoločnosť, ktorá patrí do skupiny J&T.


  • Zisk po zdanení - Slovenské energetické strojárne, a.s.
  • Aktíva - Slovenské energetické strojárne, a.s.
  • Vlastný kapitál - Slovenské energetické strojárne, a.s.
  • Tržby - Slovenské energetické strojárne, a.s.
2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 192,847 178,333 175,489 216,882
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) -47,5 -11,17 5,235 -7,538
Celkový cash flow (mil. EUR) -21,738 18,996 2,742 -13,367
D/E 0 259,721 9,964 15,992
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke konsolid. konsolid. konsolid. konsolid.
ROA -5,21% -8,59% -4,80% -0,60%
ROE N/A -2240,06% -52,66% -10,17%
Tržby (mil. EUR) 180,528 143,827 257,994 198,665
Vlastný kapitál (mil. EUR) -9,35 0,684 16,006 12,764
Zisk na akciu (EUR/ks) -7,92 -4,23 -6,4 -0,78
Zisk po zdanení (mil. EUR) -10,039 -15,322 -8,428 -1,298
Základné imanie (mil. EUR) 22,011 22,011 22,011 10,392
Záväzky (mil. EUR) 202,197 177,649 159,483 204,118
Účtovná hodnota -2,82 0,21 4,83 8,16

Dokumenty k akcii:
Výročná správa SES 2009
Výročná správa SES 2010
výročná správa SES 2011


« Späť na prehľad slovenských akcií