Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

SITNO, a.s.

ISIN: SK1120004959 | IČO: 31412696 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

SITNO HOLDING je investičná spoločnosť, ktorá manažuje a spravuje zoskupenie predovšetkým strojárskych a priemyselných spoločností na Slovensku. Spoločnosť celkovo riadi viac ako 10 stredných a veľkých firiem predovšetkým z odvetví strojárskeho priemyslu, sektoru, nehnuteľností, chemického a elektrotechnického priemyslu. Sitno Holding investuje vlastné a cudzie zdroje do svojich dcérskych spoločností, ktoré svojou aktivitou zveľaduje a zvyšuje ich hodnotu.


  • Zisk po zdanení - SITNO, a.s.
  • Aktíva - SITNO, a.s.
  • Vlastný kapitál - SITNO, a.s.
  • Tržby - SITNO, a.s.
2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 21,234 18,261 26,325 32,863
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) -0,254 -1,089 0,103 0,776
Celkový cash flow (mil. EUR) 0 -1,079 -0,696 0,215
D/E 0,01 0,514 0,647 0,567
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. konsolid. konsolid.
ROA -138,96% -23,64% -19,10% 1,78%
ROE -141,13% -35,87% -31,47% 2,79%
Tržby (mil. EUR) 0,192 12,065 13,125 25,639
Vlastný kapitál (mil. EUR) 20,907 12,036 15,98 20,967
Zisk na akciu (EUR/ks) -46,775 -6,844 -7,973 0,926
Zisk po zdanení (mil. EUR) -29,506 -4,317 -5,029 0,584
Základné imanie (mil. EUR) 50,690 20,939 20,939 20,939
Záväzky (mil. EUR) 0,327 6,181 10,345 11,896
Účtovná hodnota 13,69 19,08 25,33 33,23

Dokumenty k akcii:
Účtovná závierka SITNO 2009
Účtovná závierka SITNO 2010
Účtovná závierka SITNO 2011
Účtovná závierka SITNO 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií