Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

SITNO, a.s.

ISIN: SK1120004959 | IČO: 31412696 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

SITNO HOLDING je investičná spoločnosť, ktorá manažuje a spravuje zoskupenie predovšetkým strojárskych a priemyselných spoločností na Slovensku. Spoločnosť celkovo riadi viac ako 10 stredných a veľkých firiem predovšetkým z odvetví strojárskeho priemyslu, sektoru, nehnuteľností, chemického a elektrotechnického priemyslu. Sitno Holding investuje vlastné a cudzie zdroje do svojich dcérskych spoločností, ktoré svojou aktivitou zveľaduje a zvyšuje ich hodnotu.


  • Zisk po zdanení - SITNO, a.s.
  • Aktíva - SITNO, a.s.
  • Vlastný kapitál - SITNO, a.s.
  • Tržby - SITNO, a.s.

Vlastný kapitál - SITNO, a.s.


Zisk po zdanení SITNO, a.s. »
Dividenda SITNO, a.s. »
Aktíva SITNO, a.s. »
Vlastný kapitál SITNO, a.s. »
Tržby SITNO, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti SITNO, a.s.