Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Starland Holding, a.s.

ISIN: SK1120005113 | IČO: 35683015 | Menovitá hodnota: 100 EUR


  • Zisk po zdanení - Starland Holding, a.s.
  • Aktíva - Starland Holding, a.s.
  • Vlastný kapitál - Starland Holding, a.s.
  • Tržby - Starland Holding, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 154,067 148,006 3,756 1,661 2,509
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) -1,010 -0,165 2,552 -0,677 -0,521
Celkový cash flow (mil. EUR) -0,028 0,068 -0,038 -0,587 0,613
D/E 0,028 0,000 0,003 0,107 0,082
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA 1,26% 0,59% 61,37% -52,26% -18,25%
ROE 1,29% 0,59% 61,55% -57,83% -19,75%
Tržby (mil. EUR) 6,613 1,133 0,007
Vlastný kapitál (mil. EUR) 149,92 147,985 3,745 1,501 2,319
Zisk na akciu (EUR/ks) 1,29 0,586
Zisk po zdanení (mil. EUR) 1,934 0,88 2,305 -0,868 -0,458
Základné imanie (mil. EUR) 150 150 6,639 6,639 6,639
Záväzky (mil. EUR) 4,147 0,021 0,012 0,16 0,19
Účtovná hodnota 99,95 98,66 56,41 22,61 34,93

Dokumenty k akcii:
výročná správa Starland 2009
výročná správa Starland 2010
výročná správa Starland 2011
výročná správa Starland 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií