Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

TATRA BANKA, a.s.

ISIN: SK1110001502 | IČO: 00686930 | Menovitá hodnota: 800 EUR


  • Zisk po zdanení - TATRA BANKA, a.s.
  • Dividenda - TATRA BANKA, a.s.
  • Aktíva - TATRA BANKA, a.s.
  • Vlastný kapitál - TATRA BANKA, a.s.
  • Tržby - TATRA BANKA, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 9073 9161 8762 9013 10551
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) -89 127 303 -145 292
Celkový cash flow (mil. EUR) -325 174 212 -580 376
D/E 7,54 7,71 9,32 10,16 14,94
Dividenda (EUR/akcia) 1912 1084 940 1070
Poznámky k účtovnej závierke konsol. konsolid. konsolid. konsolid. konsolid.
ROA 1,15% 1,52% 1,07% 1,05% 1,24%
ROE 9,79% 13,21% 11,07% 11,74% 19,84%
Tržby (mil. EUR) 491 493 456 466,177 584,098
Vlastný kapitál (mil. EUR) 1062 1052 849 808 662
Zisk na akciu (EUR/ks) 1297 1899 1387 1525 2341
Zisk po zdanení (mil. EUR) 104 139 94 94,884 131,308
Základné imanie (mil. EUR) 63,394 64,21 55,282 54,39 38,142
Záväzky (mil. EUR) 8011 8109 7913 8206 9888
Účtovná hodnota 13 401,90 13 106,99 12 286,10 11 884,54 13 884,96

Dokumenty k akcii:
výročná správa TB 2009
výročná správa TB 2010
výročná správa TB 2011
výročná správa TB 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií