Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Tatranská teplárenská, a.s.

ISIN: CS0009020557 | IČO: 31651054 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR


  • Zisk po zdanení - Tatranská teplárenská, a.s.
  • Aktíva - Tatranská teplárenská, a.s.
  • Vlastný kapitál - Tatranská teplárenská, a.s.
  • Tržby - Tatranská teplárenská, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 3,321 3,363 3,35 3,34 4,266
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 0 -0,001 -0,005 -0,041 -3,733
Celkový cash flow (mil. EUR) 0 -0,000356 -0,005 -0,041 0,043
D/E 0,43 0,409 0,412 0,408 0,287
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA -2,23% 0,48% -0,03% -28,20% 5,95%
ROE -3,20% 0,67% -0,04% -39,70% 7,66%
Tržby (mil. EUR) 0,002 0,037 0,186
Vlastný kapitál (mil. EUR) 2,313 2,387 2,372 2,373 3,315
Zisk na akciu (EUR/ks) -0,48 0,102 1,094
Zisk po zdanení (mil. EUR) -0,074 0,016 -0,001 -0,942 0,254
Základné imanie (mil. EUR) 5,078 5,078 6,526 6,526 6,527
Záväzky (mil. EUR) 1,008 0,976 0,978 0,967 0,95
Účtovná hodnota 15,12 15,60 12,06 12,07 16,86

Dokumenty k akcii:
Finančná správa Tatranská teplárenská 2009
Finančná správa Tatranská teplárenská 2010
Finančná správa Tatranská teplárenská 2011
Finančná správa Tatranská teplárenská 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií