Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Tesla Liptovský Hrádok, a.s.

ISIN: CS0005044056 | IČO: 00009687 | Menovitá hodnota: 14,94 EUR

TESLA Liptovský Hrádok, a.s. je slovenským výrobcom širokého sortimentu strojárenských výrobkov, elektronických a elektrotechnických zariadení a komponentov. Významnou oblasťou podnikania spoločnosti je vývoj a výroba telekomunikačných zariadení s viac ako 50-ročnmi skúsenosťami. TLH - Holding,.a.s. Bratislava vlastní 72,89-percentný podiel na základnom imaní spoločnosti, ostatní drobní akcionári vlastnia 27,11 %.


  • Zisk po zdanení - Tesla Liptovský Hrádok, a.s.
  • Aktíva - Tesla Liptovský Hrádok, a.s.
  • Vlastný kapitál - Tesla Liptovský Hrádok, a.s.
  • Tržby - Tesla Liptovský Hrádok, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 9,962 9,971 10,87 9,453 11,081
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 0,641 0,768 1,001 1,287 0,015
Celkový cash flow (mil. EUR) -0,005 -0,104 0,068 -0,028 -0,518
D/E 0,725 0,713 0,866 0,698 0,773
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA 1,00% 0,63% 0,10% -5,60% -1,10%
ROE 1,85% 1,14% 0,20% -9,54% -1,97%
Tržby (mil. EUR) 12,12 12,496 11,236 10,477 12,367
Vlastný kapitál (mil. EUR) 5,399 5,55 5,52 5,546 6,201
Zisk na akciu (EUR/ks) 0,25 0,158 0,027
Zisk po zdanení (mil. EUR) 0,100 0,063 0,011 -0,529 -0,122
Základné imanie (mil. EUR) 5,958 5,958 5,958 5,958 5,958
Záväzky (mil. EUR) 3,914 3,955 4,78 3,872 4,794
Účtovná hodnota 13,54 13,92 13,84 13,91 15,55

Dokumenty k akcii:
výročná správa Tesla 2009
výročná správa Tesla 2011
výročná správa Tesla 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií