Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Tesla Liptovský Hrádok, a.s.

ISIN: CS0005044056 | IČO: 00009687 | Menovitá hodnota: 14,94 EUR

TESLA Liptovský Hrádok, a.s. je slovenským výrobcom širokého sortimentu strojárenských výrobkov, elektronických a elektrotechnických zariadení a komponentov. Významnou oblasťou podnikania spoločnosti je vývoj a výroba telekomunikačných zariadení s viac ako 50-ročnmi skúsenosťami. TLH - Holding,.a.s. Bratislava vlastní 72,89-percentný podiel na základnom imaní spoločnosti, ostatní drobní akcionári vlastnia 27,11 %.


  • Zisk po zdanení - Tesla Liptovský Hrádok, a.s.
  • Aktíva - Tesla Liptovský Hrádok, a.s.
  • Vlastný kapitál - Tesla Liptovský Hrádok, a.s.
  • Tržby - Tesla Liptovský Hrádok, a.s.

Zisk po zdanení - Tesla Liptovský Hrádok, a.s.


Zisk po zdanení Tesla Liptovský Hrádok, a.s. »
Dividenda Tesla Liptovský Hrádok, a.s. »
Aktíva Tesla Liptovský Hrádok, a.s. »
Vlastný kapitál Tesla Liptovský Hrádok, a.s. »
Tržby Tesla Liptovský Hrádok, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti Tesla Liptovský Hrádok, a.s.