Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Vipo, a.s.

ISIN: CS0009005152 | IČO: 31409911 | Menovitá hodnota: 34 EUR

Spoločnosť VIPO a.s. Partizánske je výskumno-výrobný podnik zameraný hlavne na výskum a vývoj v oblasti strojárskeho a chemického priemyslu. Najvýznamnejšou činnosťou je vývoj strojov a zariadení pre pneumatikársky a uhlíkársky priemysel vrátane riadiacich systémov a výroba týchto vyvinutých zariadení. Chemický výskum sa špecializuje na gumárenskú chémiu. Výroba je zameraná hlavne na produkciu lepidiel a produkcia spoločnosti je určená hlavne na export.


  • Zisk po zdanení - Vipo, a.s.
  • Aktíva - Vipo, a.s.
  • Vlastný kapitál - Vipo, a.s.
  • Tržby - Vipo, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 7,623 6,391 7,825 6,763 7,673
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) -0,17 0,736 0,811 -0,363 0,778
Celkový cash flow (mil. EUR) -0,304 0,18 0,554 -1,531 1,106
D/E 0,92 0,721 1,269 1,019 1,120
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA 3,84% 5,07% 1,76% -4,24% 3,32%
ROE 7,42% 8,77% 4,07% -8,75% 7,11%
Tržby (mil. EUR) 8,100 8,833 6,907 4,222 6,752
Vlastný kapitál (mil. EUR) 3,951 3,693 3,389 3,279 3,587
Zisk na akciu (EUR/ks) 4,53 5,003 2,124 3,927
Zisk po zdanení (mil. EUR) 0,293 0,324 0,138 -0,287 0,255
Základné imanie (mil. EUR) 2,203 2,203 2,203 2,203 2,151
Záväzky (mil. EUR) 3,660 2,663 4,299 3,34 4,019
Účtovná hodnota 60,98 57,00 52,30 50,61 56,70

Dokumenty k akcii:
finančná správa VIPO 2009
finančná správa VIPO 2010
finančná správa VIPO 2011


« Späť na prehľad slovenských akcií