Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Vipo, a.s.

ISIN: CS0009005152 | IČO: 31409911 | Menovitá hodnota: 34 EUR

Spoločnosť VIPO a.s. Partizánske je výskumno-výrobný podnik zameraný hlavne na výskum a vývoj v oblasti strojárskeho a chemického priemyslu. Najvýznamnejšou činnosťou je vývoj strojov a zariadení pre pneumatikársky a uhlíkársky priemysel vrátane riadiacich systémov a výroba týchto vyvinutých zariadení. Chemický výskum sa špecializuje na gumárenskú chémiu. Výroba je zameraná hlavne na produkciu lepidiel a produkcia spoločnosti je určená hlavne na export.


  • Zisk po zdanení - Vipo, a.s.
  • Aktíva - Vipo, a.s.
  • Vlastný kapitál - Vipo, a.s.
  • Tržby - Vipo, a.s.

Aktíva - Vipo, a.s.


Zisk po zdanení Vipo, a.s. »
Dividenda Vipo, a.s. »
Aktíva Vipo, a.s. »
Vlastný kapitál Vipo, a.s. »
Tržby Vipo, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti Vipo, a.s.