Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

ZTS Sabinov, a.s.

ISIN: SK1120005071 | IČO: 00590797 | Menovitá hodnota: 30 EUR

Akciová spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. patrí medzi popredné priemyselné podniky na Slovensku. Je najväčším výrobcom prevodových zariadení. Spoločnosť má v súčasnosti 250 zamestnancov a priemerný ročný objem výroby je cca 18 mil. EUR. Približne 90% produkcie ZTS Sabinov vyváža do zahraničia, pričom najväčšie exportné teritória sú Čína, Nemecko, USA, Rusko, Česko, Poľsko a iné. Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovaného celku spoločnosti Optifin Invest s.r.o.


  • Zisk po zdanení - ZTS Sabinov, a.s.
  • Aktíva - ZTS Sabinov, a.s.
  • Vlastný kapitál - ZTS Sabinov, a.s.
  • Tržby - ZTS Sabinov, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 17,643 19,515 20,56 17,016 16,375
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 1,069 2,124 3,165 1,097 -0,602
Celkový cash flow (mil. EUR) -0,003 -0,387 -0,08 0,317 -0,108
D/E 0,978 1,114 1,123 0,788 0,624
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA -1,73% 0,05 4,82 9,25 7,15
ROE -3,49% 0,1 10,42 16,54 11,61
Tržby (mil. EUR) 10,462 15,385 21,656 16,406 15,767
Vlastný kapitál (mil. EUR) 8,768 9,077 9,518 9,516 10,082
Zisk na akciu (EUR/ks) -1,32 0,039 4,276 6,784 5,047
Zisk po zdanení (mil. EUR) -0,306 0,009 0,992 1,574 1,171
Základné imanie (mil. EUR) 6,956 6,959 6,96 6,95 6,933
Záväzky (mil. EUR) 8,577 10,114 10,686 7,497 6,29
Účtovná hodnota 37,81 39,13 41,03 41,08 43,63

Dokumenty k akcii:
Účtovná závierka ZTS Sabinov 2009
Účtovná závierka ZTS Sabinov 2010
Účtovná závierka ZTS Sabinov 2011
Finančná správa ZTS Sabinov 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií