Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

ZTS Sabinov, a.s.

ISIN: SK1120005071 | IČO: 00590797 | Menovitá hodnota: 30 EUR

Akciová spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. patrí medzi popredné priemyselné podniky na Slovensku. Je najväčším výrobcom prevodových zariadení. Spoločnosť má v súčasnosti 250 zamestnancov a priemerný ročný objem výroby je cca 18 mil. EUR. Približne 90% produkcie ZTS Sabinov vyváža do zahraničia, pričom najväčšie exportné teritória sú Čína, Nemecko, USA, Rusko, Česko, Poľsko a iné. Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovaného celku spoločnosti Optifin Invest s.r.o.


  • Zisk po zdanení - ZTS Sabinov, a.s.
  • Aktíva - ZTS Sabinov, a.s.
  • Vlastný kapitál - ZTS Sabinov, a.s.
  • Tržby - ZTS Sabinov, a.s.

Vlastný kapitál - ZTS Sabinov, a.s.


Zisk po zdanení ZTS Sabinov, a.s. »
Dividenda ZTS Sabinov, a.s. »
Aktíva ZTS Sabinov, a.s. »
Vlastný kapitál ZTS Sabinov, a.s. »
Tržby ZTS Sabinov, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti ZTS Sabinov, a.s.