Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Slovnaft, a.s.

ISIN: CS0009004452 | IČO: 31322832 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Slovnaft, a.s. je rafinérsko-petrochemická spoločnosť, ktorá okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci SR. Od roku 2004 je Slovnaft, a.s. súčasťou najvýznamejšej stredoeurópskej integrovanej ropnej skupiny - Skupiny MOL, ktorá je zároveň aj najväčším akcionárom Slovnaftu s podielom 98,4%.


  • Zisk po zdanení - Slovnaft, a.s.
  • Aktíva - Slovnaft, a.s.
  • Vlastný kapitál - Slovnaft, a.s.
  • Tržby - Slovnaft, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 2331 2219 2045 2060 2013
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 107 166 52 163 220
Celkový cash flow (mil. EUR) 41 42 -76 40 -10
D/E 0,641 0,621 0,403 0,437 0,329
Dividenda (EUR/akcia) 2 0 3 1 3,19
Poznámky k účtovnej závierke konsolid. konsolid. konsolid. konsolid. konsolid.
ROA 2,26% -0,86% 2,15% -2,72% 1,29%
ROE 3,71% -1,39% 3,02% -3,91% 1,72%
Tržby (mil. EUR) 4627 4730 3496 2736 4065
Vlastný kapitál (mil. EUR) 1420 1369 1457 1434 1515
Zisk na akciu (EUR/ks) 2,55 -1,24 1,84 -2,74 1,255
Zisk po zdanení (mil. EUR) 53 -19 44 -56 26
Základné imanie (mil. EUR) 685 685 685 685 685
Záväzky (mil. EUR) 910 850 587 626 499
Účtovná hodnota 68,82 66,35 70,62 69,50 73,43

Dokumenty k akcii:
výročná správa Slovnaft 2009
výročná správa Slovnaft 2010
výročná správa Slovnaft 2011


« Späť na prehľad slovenských akcií