Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Slovnaft, a.s.

ISIN: CS0009004452 | IČO: 31322832 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Slovnaft, a.s. je rafinérsko-petrochemická spoločnosť, ktorá okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci SR. Od roku 2004 je Slovnaft, a.s. súčasťou najvýznamejšej stredoeurópskej integrovanej ropnej skupiny - Skupiny MOL, ktorá je zároveň aj najväčším akcionárom Slovnaftu s podielom 98,4%.


  • Zisk po zdanení - Slovnaft, a.s.
  • Aktíva - Slovnaft, a.s.
  • Vlastný kapitál - Slovnaft, a.s.
  • Tržby - Slovnaft, a.s.

Zisk po zdanení - Slovnaft, a.s.


Zisk po zdanení Slovnaft, a.s. »
Dividenda Slovnaft, a.s. »
Aktíva Slovnaft, a.s. »
Vlastný kapitál Slovnaft, a.s. »
Tržby Slovnaft, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti Slovnaft, a.s.