Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

ISIN: SK1120010287 | IČO: 31560636 | Menovitá hodnota: 33,00 EUR

História spoločnosti TMR siaha až do roku 1992, keď bola pod názvom SKI Jasná, a.s. založená Fondom národného majetku SR. Verejne obchodovateľnou sa spoločnosť stala v novembri 1993, keď sa začalo s jej akciami obchodovať na regulovanom voľnom trhu BCPB. Je jednou z mála emisií, ktoré zostali obchodované na slovenskom kapitálovom trhu prakticky až dodnes. V roku 2003 bola spoločnosť premenovaná na JASNÁ Nízke Tatry, a.s., pričom k zmene na súčasný názov Tatry Mountain Resorts, a.s., došlo až v roku 2009. V októbri 2009 boli všetky akcie emitenta TMR prijaté na kótovaný paralelný trh BCPB. Spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje portfólio najznámejších lyžiarskych rezortov na Slovensku. Obchodné aktivity TMR, a.s. sa koncentrujú do troch kľúčových segmentov: Hory&Aquapark, Hotely a Realitné projekty.


  • Zisk po zdanení - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Dividenda - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Aktíva - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Vlastný kapitál - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Tržby - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 320 315,125 300,547 294,661 58,12
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 10,674 16,438 3,276 -1,899 1,468
Celkový cash flow (mil. EUR) -3,278 3,622 0,907 0,254 0,414
D/E 0,16 0,16 0,12 0,12 0,52
Dividenda (EUR/akcia) 1,06 0,82 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke konsolid. konsolid. konsolid. konsolid. konsolid.
ROA 3,18% 2,86% 1,92% -1,90% 0,45%
ROE 3,69% 3,31% 2,14% -2,12% 0,70%
Tržby (mil. EUR) 41,880 36,084 22,936 9,815 13,349
Vlastný kapitál (mil. EUR) 276 272,686 269,009 263,513 37,38
Zisk na akciu (EUR/ks) 1,52 1,346 0,857 -1,699 0,26
Zisk po zdanení (mil. EUR) 10,186 9,027 5,759 -5,593 0,262
Základné imanie (mil. EUR) 221,338 221,338 221,338 221,534 33,652
Záväzky (mil. EUR) 43,496 42,439 31,538 31,148 19,533
Účtovná hodnota 41,15 40,66 40,11 39,25 36,66

Dokumenty k akcii:
výročná správa TMR 2009
výročná správa TMR 2010
výročná správa TMR 2011
výročná správa TMR 2012


« Späť na prehľad slovenských akcií