Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Všeobecná úverová banka, a.s.

ISIN: SK1110001437 | IČO: 31320155 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

VÚB banka poskytuje retailové a komerčné bankové služby. Je súčasťou medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má sídlo v Miláne, a je hlavným akcionárom s podielom 96,76% na základnom imaní. Intensa Sanpaolo má záujem rozvinúť svoju pozíciu aj na českom trhu prostredníctvom pobočky VÚB v Prahe.


  • Zisk po zdanení - Všeobecná úverová banka, a.s.
  • Dividenda - Všeobecná úverová banka, a.s.
  • Aktíva - Všeobecná úverová banka, a.s.
  • Vlastný kapitál - Všeobecná úverová banka, a.s.
  • Tržby - Všeobecná úverová banka, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 11216 11131 10759 9852 11232
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 300 -0,699 -0,621 -2496 -0,797
Celkový cash flow (mil. EUR) 68 -0,097 -0,138 -2185 949
D/E 7,48 8,983 9,306 8,992 12,389
Dividenda (EUR/akcia) 4,98 4,6 4,5 0
Poznámky k účtovnej závierke konsolid. konsolid. konsolid. konsolid. konsolid.
ROA 1,07% 1,59% 1,39% 1,44% 1,50%
ROE 9,05% 15,87% 14,37% 14,40% 20,02%
Tržby (mil. EUR) 683 628 631 706
Vlastný kapitál (mil. EUR) 1322 1115 1044 986 839
Zisk na akciu (EUR/ks) 13,63 11,58 10,92 12,979
Zisk po zdanení (mil. EUR) 119,704 177 150 142 168
Základné imanie (mil. EUR) 431 431 431 431 431
Záväzky (mil. EUR) 9894 10016 9715 8866 10394
Účtovná hodnota 101,83 85,89 80,42 75,95 64,63

Dokumenty k akcii:
výročná správa VÚB 2009
výročná správa VÚB 2010
výročná správa VÚB 2011


« Späť na prehľad slovenských akcií