Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Všeobecná úverová banka, a.s.

ISIN: SK1110001437 | IČO: 31320155 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

VÚB banka poskytuje retailové a komerčné bankové služby. Je súčasťou medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má sídlo v Miláne, a je hlavným akcionárom s podielom 96,76% na základnom imaní. Intensa Sanpaolo má záujem rozvinúť svoju pozíciu aj na českom trhu prostredníctvom pobočky VÚB v Prahe.


  • Zisk po zdanení - Všeobecná úverová banka, a.s.
  • Dividenda - Všeobecná úverová banka, a.s.
  • Aktíva - Všeobecná úverová banka, a.s.
  • Vlastný kapitál - Všeobecná úverová banka, a.s.
  • Tržby - Všeobecná úverová banka, a.s.

Zisk po zdanení - Všeobecná úverová banka, a.s.


Zisk po zdanení Všeobecná úverová banka, a.s. »
Dividenda Všeobecná úverová banka, a.s. »
Aktíva Všeobecná úverová banka, a.s. »
Vlastný kapitál Všeobecná úverová banka, a.s. »
Tržby Všeobecná úverová banka, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.