Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

OTP Banka Slovensko, a.s.

ISIN: SK1110004613 | IČO: 31318916 | Menovitá hodnota: 3,98 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s. je univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou. Pôsobí na slovnsom trhu a prostredníctvom svojich korešpondečných bánk aj na zahraničných trhoch. Majoritným vlastníkom OTP Banky Slovensko, a.s. je najväčšia banka na maďarskom bankovom trhu - OTP Bank Nyrt., ktorá vlastní 98,94% akcií OTP Banky Slovensko, a.s.. 1 v roku 2010 bolo v rámci strategických rozhodnutí na úrovni skupiny OTP prijaté rozhodnutie o ukončení činnosti spoločnosti OTP Faktoring Slovensko, a.s. (jediná dcéra OTP Banky Slovensko, a.s.). 2 v decembri 2011 prišlo k navýšeniu ZI vo výške 10 019 496 EUR.


  • Zisk po zdanení - OTP Banka Slovensko, a.s.
  • Aktíva - OTP Banka Slovensko, a.s.
  • Vlastný kapitál - OTP Banka Slovensko, a.s.
  • Tržby - OTP Banka Slovensko, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 1271 1221 1254 1384 1630
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) 46 47 53 23 -114
Celkový cash flow (mil. EUR) -5 52 42 -180 -67
D/E 11,97 11,33 13,10 14,05 13,17
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. konsol. konsol.
ROA -0,16% 0,09% -0,28% -1,81% 0,67%
ROE -2,11% 1,11% -3,93% -27,17% 9,57%
Tržby (mil. EUR) 79 74 73 82 116
Vlastný kapitál (mil. EUR) 98 99 89 92 115
Zisk na akciu (EUR/ks) -0,10 0,06 -0,2 -1,43 0,64
Zisk po zdanení (mil. EUR) -2,07 1,1 -3,5 -25 11
Základné imanie (mil. EUR) 78,508 78,508 2 68,488 68,488 68,526
Záväzky (mil. EUR) 1173 1122 1166 1293 1515
Účtovná hodnota 4,97 5,02 5,17 5,35 6,68

Dokumenty k akcii:
Výročná správa OTP 2009
Výročná správa OTP 2010
Výročná správa OTP 2011


« Späť na prehľad slovenských akcií