Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

OTP Banka Slovensko, a.s.

ISIN: SK1110004613 | IČO: 31318916 | Menovitá hodnota: 3,98 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s. je univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou. Pôsobí na slovnsom trhu a prostredníctvom svojich korešpondečných bánk aj na zahraničných trhoch. Majoritným vlastníkom OTP Banky Slovensko, a.s. je najväčšia banka na maďarskom bankovom trhu - OTP Bank Nyrt., ktorá vlastní 98,94% akcií OTP Banky Slovensko, a.s.. 1 v roku 2010 bolo v rámci strategických rozhodnutí na úrovni skupiny OTP prijaté rozhodnutie o ukončení činnosti spoločnosti OTP Faktoring Slovensko, a.s. (jediná dcéra OTP Banky Slovensko, a.s.). 2 v decembri 2011 prišlo k navýšeniu ZI vo výške 10 019 496 EUR.


  • Zisk po zdanení - OTP Banka Slovensko, a.s.
  • Aktíva - OTP Banka Slovensko, a.s.
  • Vlastný kapitál - OTP Banka Slovensko, a.s.
  • Tržby - OTP Banka Slovensko, a.s.

Vlastný kapitál - OTP Banka Slovensko, a.s.


Zisk po zdanení OTP Banka Slovensko, a.s. »
Dividenda OTP Banka Slovensko, a.s. »
Aktíva OTP Banka Slovensko, a.s. »
Vlastný kapitál OTP Banka Slovensko, a.s. »
Tržby OTP Banka Slovensko, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s.