Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

EMERSON, a.s.

ISIN: SK1120004942 | IČO: 31411606 | Menovitá hodnota: 13,28 EUR

EMERSON je medzinárodná výrobno-technologická spoločnosť s viac ako 100-ročnou históriou. Má zastúpenie vo viac ako 150 krajinách sveta a na Slovensku pôsobí od roku 1994. Produkcia je rozdelená medzi jednotlivé devízy, ktoré vyrábajú klimatizačné zariadenia, záložné a rozvádzacie zdroje, zváracie, utrazvukové a iné elekrotechnické zariadenia. Až 98,7% akcií vlastní zahraničná spoločnosť Emerson Electric Nederland B.V. a len 1,3% vlastnia drobní akcionári.


  • Zisk po zdanení - EMERSON, a.s.
  • Aktíva - EMERSON, a.s.
  • Vlastný kapitál - EMERSON, a.s.
  • Tržby - EMERSON, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva (mil. EUR) 161,29 137,533 123,089 98,946 112,117
Cash flow z prevádzkovej činnosti (mil. EUR) -1,284 5,589 13,363 4,376
Celkový cash flow (mil. EUR) -3,97 1,547 2,176 0,16
D/E 1,10 1,093 1,289 1,149 1,773
Dividenda (EUR/akcia) 0 0 0 0
Poznámky k účtovnej závierke individ. individ. individ. individ. individ.
ROA 6,86% 8,65% 6,29% 5,81% 6,15%
ROE 14,42% 18,12% 14,39% 12,50% 17,13%
Tržby (mil. EUR) 237,337 248,348 183,805 179,893 189,399
Vlastný kapitál (mil. EUR) 76,721 65,631 53,761 46,024 40,273
Zisk na akciu (EUR/ks) 9,85 6,407 4,763 5,714
Zisk po zdanení (mil. EUR) 11,064 11,895 7,737 5,752 6,9
Základné imanie (mil. EUR) 16,037 16,012 16,037 16,037 16,034
Záväzky (mil. EUR) 84,506 71,743 69,274 52,887 71,404
Účtovná hodnota 63,53 54,43 44,52 38,11 33,36

Dokumenty k akcii:
Výročná správa Emerson 2009
Výročná správa Emerson 2010
Výročná správa Emerson 2011


« Späť na prehľad slovenských akcií