Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

EMERSON, a.s.

ISIN: SK1120004942 | IČO: 31411606 | Menovitá hodnota: 13,28 EUR

EMERSON je medzinárodná výrobno-technologická spoločnosť s viac ako 100-ročnou históriou. Má zastúpenie vo viac ako 150 krajinách sveta a na Slovensku pôsobí od roku 1994. Produkcia je rozdelená medzi jednotlivé devízy, ktoré vyrábajú klimatizačné zariadenia, záložné a rozvádzacie zdroje, zváracie, utrazvukové a iné elekrotechnické zariadenia. Až 98,7% akcií vlastní zahraničná spoločnosť Emerson Electric Nederland B.V. a len 1,3% vlastnia drobní akcionári.


  • Zisk po zdanení - EMERSON, a.s.
  • Aktíva - EMERSON, a.s.
  • Vlastný kapitál - EMERSON, a.s.
  • Tržby - EMERSON, a.s.

Aktíva - EMERSON, a.s.


Zisk po zdanení EMERSON, a.s. »
Dividenda EMERSON, a.s. »
Aktíva EMERSON, a.s. »
Vlastný kapitál EMERSON, a.s. »
Tržby EMERSON, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti EMERSON, a.s.