Európska únia

Názov projektu

Inovácia portálu ako-investovat.sk

Cieľ projektu

Projekt "Inovácia portálu ako-investovat.sk" je projektom spoločnosti Ako-investovať s.r.o. Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti prostredníctvom inovácie hlavného produktu spoločnosti v súlade s najnovšími technologickými trendami. Hlavnou aktivitou projektu je Začatie a rozvoj podnikania MSP, ktorá bude prebiehať 18 mesiacov. V rámci hlavnej aktivity budú zrealizované tri čiastkové aktivity: programátorské práce na inováciu portálu ako-investovat.sk, spracovanie marketingovej stratégie a školenia pre žiadateľa a jeho zamestnanca. Projekt je v súlade s cieľmi RIS3, a viaže sa na nasledovné oblasti špecializácie: Informačné a komunikačné produkty a služby a Kreatívny priemysel. Hlavný inovovaný produkt firmy, portál ako-investovať.sk, je na slovenskom trhu unikátnym. Prepája finančný trh s mediálnym prostredníctvom odborných článkova grafov v oblasti financií a investovania, porovnáva finančné produkty a umožňuje ich sprostredkovanie, spája laickú verejnosť, finančných sprostredkovateľov a odborníkov na jednom mieste. Inovovaný portál ako-investovat.sk predstavuje komplexnosť aká na slovenskom trhu chýba.

Inovácia portálu

Technickým zhodnotením, inováciou portálu s podporou z fondov EÚ poskytneme záujemcom o investovanie rýchlejší prístup k informáciám, čím sa zvýši atraktivita a návštevnosť portálu. Inovácia portálu spočíva v navrhnutí moderného responzívneho dizajnu a naprogramovaní portálu v modernom framewoku, ktorý umožní bezproblémové škálovanie projektu aj do budúcna. Súčasťou inovácie je aj upgrade diskusného fóra a vzájomné prepojenie fóra a článkovej časti portálu tak, aby prepojenie odrážalo individuálne záujmy návštevníka. Nový portál zefektívni prácu aj administrátorom a redaktorom, vďaka čomu strávia menej času nahadzovaníma formátovaním článkov, a teda môžu venovať viac času kvalite článkov.
Nové služby portálu:
1. Dopytovací systém
2. Vizualizácia ekonomických dát z datasetov
3. Kalkulačka výhodnosti poistnej zmluvy
4. Nástroj na návrh finančného plánu
5. Porovnávač finančných produktov
6. Follow-me nástroj pre oblasť investovania
7. Úzko profilovaný pracovný portál pre oblasť financií 

Dokumenty

PDF: Výzva na predloženie ponuky

PDF: Zmluva školenia