Zelený delfín prináša scoring podnikových dlhopisov

09.06.2022  /  Redakcia

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) s podporou Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP), ako aj ďalších partnerov prináša nový informačno-vzdelávací portál venovaný problematike kapitálového trhu.

K podpore Zeleného delfína sa prihlásili najvýznamnejšie subjekty a inštitúcie slovenského kapitálového trhu.

Partnermi podporujúcimi napĺňanie poslania Zeleného delfína sa stali aj také inštitúcie akými sú Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., (CDCP), Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB), Garančný fond investícií (GFI) či Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Aj keď hlavnými cieľovými skupinami portálu sú investori, finanční sprostredkovatelia v sektore kapitálového trhu a emitenti cenných papierov, portál je otvorený nielen širokej odbornej, ale i laickej verejnosti hľadajúcej informácie z oblasti investovania a kapitálového trhu. 

Jedným z nosných pilierov projektu Zelený delfín je v rámci poskytovania kvalitných informácii pre investorov aj spustenie scoringu podnikových dlhopisov.

Investori, resp. budúci investori do podnikových dlhopisov, si prostredníctvom neho budú môcť vyhľadať informácie o vydaných podnikových dlhopisoch, vrátane ich scoringového ohodnotenia realizovaného na základe vlastnej metodiky AOCP.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.