ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

27.02.2019  /  Peter Kubaška

Kvalitné dividendové akcie sú často označované aj ako aristokratické najmä vzhľadom na ich povahu aj kvalitu. Takéto akcie v indexe S&P 500 zvyšovali vyplácané dividendy najmenej počas posledných 25 rokov – čo odráža pevný a udržateľný rast zisku.

Pokiaľ však ide o bežného investora, nákup všetkých 53 dividendových aristokratov v indexe   S&P 500 môže byť ťažkopádny a nákladný. Existujú však fondy na burze, ktoré môžu pomôcť investorom nakúpiť tento typ aktív jednoduchšie. V nasledujúcej tabuľke uvádzame 3 takéto fondy.

Vďaka týmto druhom ETF získate výhodu konzistentného a rastúceho príjmu.

Jednou z vyššie uvedených možností je 3,9 miliardový index ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL), ktorý sleduje aristokratické akcie v indexe S&P 500.

Na čo pozerať pri tomto fonde

Existuje niekoľko vecí, ktoré investori potrebujú vedieť pri pohľade na tento fond. Index sledovaný fondom je rovnako vážený (nie na základe trhovej kapitalizácie) a žiadny sektor nemôže tvoriť viac ako 30% indexu. Index je rebalansovaný štyrikrát ročne. Vstup medzi aristokratické akcie indexu  S&P 500 vyžaduje nárast vyplácaných dividend najmenej 25 rokov. Niektoré sektory, ktoré sú dôležité na dnešnom trhu, sú tak nedostatočne zastúpené. Patria sem najmä informačné technológie, ktoré k 31. decembru predstavovali iba 1,8% portfólia ETF. Napriek tomu, že mnohé staré technologické spoločnosti vyplácajú dividendy, tieto výplaty netrvajú tak dlho, aby mohli byť tieto spoločnosti zaradené do tohto indexu. Microsoft (MSFT) začal vyplácať dividendy v roku 2003, Cisco Systems (CSCO) v roku 2011 a Apple (AAPL) v roku 2012. Dva najväčšie sektory vo fonde sú primárne spotreby (23,2%) a priemysel 21,8%.

Iný fond?

Ďalšou možnosťou je 17,2 miliardový SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Tento fond, ktorý pochádza z viacúčelového fondu S&P 1500, má približne 110 podielov. Vstup do tohto fondu vyžaduje vyplácanie dividend najmenej dvadsať rokov po sebe a zároveň členstvo v indexe S&P 1500.

Fond investuje do menších spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, kde je alokovaných približne 14,8 miliárd USD. Jeho váženie sa výrazne líši od váženia aristokratických dividendových akcií v indexe S&P 500. Napríklad verejné spoločnosti predstavujú takmer 11% fondu v porovnaní s približne 2% medzi aristokratmi S & P 500 a jeho najväčšia koncentrácia v jednom segmente predstavuje 16,1% vo finančnom sektore.

Vo vyjadreniach investičných analytikov sú považované tieto dva fondy za súčasť “dividendového ETF vesmíru, ktorý sa zameriava na výnosy historických dividend.“

Tretia možnosť

Treťou možnosťou s mierne podobným prístupom je ETF vo výške 30,6 miliárd dolárov – Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). ETF monitoruje Index Nasdaq Select Indexes, ktorý pozostáva zo spoločností, ktoré zvyšujú svoje pravidelné ročné dividendy najmenej 10 po sebe nasledujúcich rokov. K 31. decembru bol najväčším akcionárom vo fonde Microsoft so zastúpením v objeme 4,5%, nasledovaný Walmartom (WMT) na úrovni 4,3% a Johnson & Johnson (JNJ) na úrovni 4,1%. Technologické spoločnosti predstavovali 9% fondu, čo je oveľa viac ako necelé 2% pri aristokratoch v indexe S&P 500. Najväčšia váha jedného odvetvia v portfóliu predstavuje priemysel v hodnote 30,6%.