Nové ESG ETF-ká od Vanguardu s nízkymi poplatkami

30.09.2018  /  Peter Kubaška

Nové ETF od spoločnosti Vanguard v sebe zahŕňa špecifický spôsob výberu spoločností do portfólia – a to na základe tzv. „spoločensky zodpovedného investovania“.

Jednou z otázok však je, či si môžeme dovoliť byť spoločensky zodpovedným investorom. Táto otázka sa dotýka individuálneho investora, ale napríklad aj dôchodkových či podielových fondov, keďže obe skupiny zvažujú výber aktív do svojich portfólií na základe rôznych kritérií (napr. environmentálne kritérium, sociálne kritérium a podnikovú kultúru). Tieto tri kritéria sú známe pod ich anglickou skratkou – ESG (Environmental, Social, Governance). Portál marketwatch.com uvádza, že podľa 2 prieskumov verejnej mienky v USA, investori sú na jednej strane ochotní nakupovať takéto typy produktov do svojich portfólií. Čiže investičné produkty takých firiem, ktorým nie je ľahostajný vzťah k životnému prostrediu alebo ako je daná spoločnosť vnímaná, alebo ako sa správa k svojim zákazníkom/zamestnancom. Na druhej strane prieskum však poukázal aj na skutočnosť, že poplatky pri takýchto investičných produktoch sú pre investorov (investičné spoločnosti) príliš vysoké na to, aby ich nakoniec aj zaradili do svojho portfólia.

Portál marketwatch.com poukazuje na skutočnosť, že v tomto mesiaci Vanguard ponúka svoje ETF fondy, ktoré sa orientujú na oblasť ESG. Konkrétne sa jedná o Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) a Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Tieto ETF majú za cieľ kopírovať tzv. ESG indexy – FTSE US All Cap Choice indexes a FTSE Global All Cap ex US Choice index. Poplatky pre tieto ETF sú stanovené na úrovni 0,12% a 0,15%. Investície zaradené do ETF sú vyberané na základe spoločensky zodpovedného investovania (Social Responsible Investing „SRI“). Tento spôsob investovania vylučuje nákup spoločností ponúkajúcich napr. alkohol, tabak alebo gambling.

Vanguard odhaduje, že poplatky za ich ESG ETF sú v USA až o 87% nižšie ako poplatky pri produktoch s podobnou stratégiou. Otázkou pre investorov je, či nízky poplatok a pasívna správa v ESG je schopná dosahovať optimálne výnosy. Marketwatch preto upozorňuje, že dáta ohľadom ESG sú vo svojej podstate „nefinančné dáta“, ktoré sú ťažko kvantifikovateľné. Konečné skóre pre ESG spoločnosti sa tak môže významne medzi spoločnosťami líšiť a výrazne závisieť od poskytovateľa týchto dát.  Napríklad Wall Street Journal poukázal na nezrovnalosti ratingových agentúr v hodnotení spoločnosti Telsa (TSLA). ESG rating od MSCI zaradil Telsu ako najlepšiu voľbu ESG, zatiaľ čo rating od spoločnosti FTSE ju zaradil medzi najnižšie medzi výrobcami automobilov. Jedným z dôvodov nezrovnalostí je skutočnosť, že rating MSCI zohľadňuje ekologicky šetrný produkt, ktorý dodáva Telsa, zatiaľ čo FTSE sa sústreďuje na emisie spôsobené výrobnými operáciami.

Ďalšie riziko pre ESG ETFs pramení z povahy sektorových odvetví. Niektoré odvetvia v sebe prirodzene zahŕňajú spoločnosti s nižšími skóre ESG (energia, materiály), zatiaľ čo iné môžu majú tendenciu dosahovať vyššie skóre v oblasti ESG (finančné, technologické). Je potrebné dodať, že vždy existujú výnimky, ale konštrukcia na základe ESG môže mať tendenciu vyberať spoločnosti z nízkeho počtu sektorových odvetví, čo v podstate zvyšuje riziko v podobe nižšej diverzifikácie.

Keďže správcovia fondov a aj ratingové agentúry sa zdokonaľujú v zhromažďovaní a vyhodnocovaní údajov o ESG, pravdepodobne raz bude možné, aby pasívne fondy prekonali aspoň niektoré zo spomenutých problémov. Samozrejme až čas ukáže, či sa nové, lacnejšie ponuky ESG ETF ukážu ako udržateľné resp. atraktívne pre investorov. Vzhľadom na neefektívnosť údajov a ratingov, ktoré stále pretrvávajú v oblasti ESG, je preto rozumné, aby investori pri hodnotení svojich ESG zvážili poplatky aj výnosy. Rovnako ako u akejkoľvek investícií, lacné môžu byť totiž nakoniec drahé…