Zaujímavé grafy podľa TA (2)

28.05.2018  /  Tomáš Virdzek
zaujímavé grafy podľa technickej analýzy

Na menovom páre USD/CAD sa nám z pohľadu mesačnej škály vytvorila cenová formácia, ktorá indikuje možnosť ďalšieho pokračovania predchádzajúceho trendu. V tomto prípade ide o predchádzajúci rast hodnoty USD oproti kanadskému doláru. Z pohľadu technickej analýzy ide o tzv. trend following formáciu, a teda po prerazení poklesového klína, by malo dôjsť k opätovnému rastu USD oproti kanadskému doláru.

Menový pár AUD/USD sa na mesačnej škále nachádza na úrovni spodnej hrany formácie rastového kanálu. Ide takisto o trend following formáciu, a preto podľa technickej analýzy, by AUD/USD mohol opäť nabrať smer nadol. Podľa pravidla “ako do formácie in, tak z formácie aj out”, by teda USD čakalo ďalšie posilnenie oproti austrálskemu doláru.

Situácia na menovom páre USD/CHF je z pohľadu mesačnej škály menej čitateľná, no pohyb kurzu USD/CHF v blízkosti koncovej časti rastového trojuholníka naznačuje, že by mohlo už čoskoro dôjsť k výraznejšiemu pohybu. Situácia je menej čitateľná z toho dôvodu, že tento typ trojuholníka sa radí takisto k tzv. trend following cenovým formáciám a mal by mu teda predchádzať rastový trend a nie klesajúci ako je tomu žiaľ v tomto prípade. Situácia je zaujímavá aj z dôvodu prítomnosti silnej tzv. S/R úrovne (medzi cca 1 až 1,03). Tá momentálne tvorí pevnú hranicu odporu, ktorá technicky zráža nadol akékoľvek jej “testovanie” a pokusy o výraznejší rast. To znamená, že až jej prerazenie tejto technickej hranice, by otvorilo cestu ďalšiemu rastu USD oproti švajčiarskemu franku. Prikláňame sa skôr k tomuto scénaru, ako k prerazeniu rastového trojuholníka opačným smerom (nadol)…

Zaujímavosťou je fakt, že všetky tri grafy majú spoločného menovateľa a spoločné nastavenie – technicky ukazujú na možnosť posilnenia USD. Žeby grafy indikovali nejaké zmeny v monetárnej politike FEDu?