Co je to index spotřebitelských cen (CPI) a jak ho používat na Forexu

05.05.2022  /  RoboMarkets

Tento článek je věnován finančnímu ukazateli, který může ovlivnit ceny cizích měn. Jedná se o CPI (Index spotřebitelských cen). Odráží změny cen pro skupinu sociálně důležitých zboží a služeb za vykazované období, což je obvykle měsíc. Hodnota CPI je oznámena ve druhé polovině měsíce následujícího po vykazovaném období.

Jako většina statistických ukazatelů je CPI počítán v procentech. Pokud je vyhlášená hodnota indexu odlišná od prognózy, může výrazně ovlivnit měnu dané země.

CPI se vypočítává pomocí speciálních indexů a zveřejňuje se na zpravodajských portálech a v ekonomickém kalendáři.

CPI a jeho typy

CPI je komplexní jev, který se skládá z několika indexů:

  • Jádrové CPI je základní CPI, které nezahrnuje energii a potraviny.
  • CPI, n.s.a. nezohledňuje sezónní kolísání cen.
  • CPI, s.a. zohledňuje sezónní výkyvy cen.

Volatilita na Forexu je většinou ovlivněna nikoli celkovým CPI, ale jeho jádrovou částí.

CPI a inflace

Každý, kdo ví něco o ekonomii, by řekl, že vysoká inflace je špatná, zatímco nízká inflace je velmi dobrá.

Je to skutečně pravda a co s tím má společného CPI?

U vyspělých zemí je průměrný CPI 2,0–2,5%. Pokud CPI leží v tomto rozmezí, ekonomice se daří dobře, v rovnováze s produkcí, kupní silou a inflací. Úkolem vlády země a centrální banky (CB) je držet ceny v tomto rozmezí a vyhnout se jakýmkoli negativním výsledkům.

Pokud je CPI nižší než 2,0%, ekonomice se daří špatně a národní měna může trpět nebo devalvovat. Za takových okolností CB zasahuje do ekonomiky a přijímá určitá opatření ke stabilizaci. Pokud je CPI nulový nebo záporný, může to skončit zápornou inflací (deflace), což je pro ekonomiku ještě horší.

Pokud CPI stoupne nad 2,5%, je to také pro ekonomiku dost škodlivé. Úkolem centrální banky je sledovat CPI a usměrňovat ekonomiku včas.

CPI je úzce spojen s dalšími klíčovými ekonomickými ukazateli, HDP a mírou nezaměstnanosti. Pokud je ekonomika v pořádku, máme vysokou míru zaměstnanosti a nízkou nezaměstnanost. Proto je HDP vysoký a příjem občanů přijatelný. Lidé v zemi jsou si jisti budoucností a začnou více utrácet, a tyto peníze se účastní ekonomického procesu. Poptávka generuje nabídku a ceny rostou, stejně jako CPI ve vykazovaném období.

Pokud si lidé v zemi nejsou jisti budoucností a cítí, že přichází něco špatného, ​​začnou šetřit peníze, nakupovat jen to nejnutnější, vyhýbat se luxusu nebo dávat peníze „pod polštář“. Produkce se tedy snižuje, nezaměstnanost roste a tím pádem se do ekonomiky zapojuje méně lidí. CPI tak klesá.

Jaký má CPI vliv na Forex

Když se zveřejňuje CPI, tradeři by měli obchodovat opatrně. Pokud trader sledujte ekonomický kalendář, měl by se vyhnout otevírání pozic, když mají přijít důležité zprávy. Nejde doufat, že tentokrát bude mít štěstí. Volatilita může narůst a trader může utrpět ztráty.

Někteří obchodníci, kteří znají fundamentální analýzu, mouhou na CPI vydělat.

Jaké jsou způsoby použití CPI

Pokud se rozhodnete zveřejněním CPI dosáhnout určitého zisku, mějte na paměti následující:

  • Předchozí CPI
  • Prognózu CPI
  • Dynamiku cen a reakci trhu na dřívější CPI
  • HDP a míra nezaměstnanosti (ve srovnání s předchozími hodnotami)
  • Vaše pravidla pro správu peněz

Příklad:

Při kontrole ekonomického kalendáře vidí trader, že 11. srpna 2021 byl zveřejněn balíček amerických makro ekonomických zpráv, včetně CPI.

Zveřejnění CPI v ekonomickém kalendáři

V předchozím vykazovaném období činila hodnota indikátoru 0,9% a prognóza nového indexu byla 0,5%. Aktuální vyhlášené CPI je 0,5%, přesně podle předpovědi.

Na dalším obrázku se podívejte na dynamiku CPI za předchozí období.

Dynamika CPI v USA v roce 2021

Na níže uvedeném grafu EUR/USD můžete tuto svíčku velmi dobře vidět. Vyniká mezi všemi ostatními, protože má velikost přes 300 bodů. Také před zveřejněním zpráv cena snížila volatilitu a trh čekal. Po zveřejnění, když hráči na trhu viděli výsledek, začali být aktivní.

Reakce EUR/USD na zveřejnění CPI v USA

Pokud byl ten den CPI zveřejněn spolu s dalšími makro ukazateli, celý balíček výrazně ovlivňoval dynamiku EUR/USD a cena rostla. CPI klesl, a to znamená, že lidé začali méně utrácet, takže míra nezaměstnanosti může růst a HDP může klesat.

Pokud by byla hodnota CPI vyšší, než se očekávalo, měna země by posílila.

Index spotřebitelských cen (CPI) na Forexu – Závěr

Dokud je CPI publikován spolu s dalšími indexy, může volatilita trhu narůstat.

Pokud obchodujete CPI na základě fundamentální analýzy, mějte na paměti, že americké a čínské zprávy obvykle přináší větší volatilitu než evropské zprávy.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.