Chystá sa najväčšia udalosť v histórii kryptomien

09.06.2022  /  Saxo Bank

O dva mesiace by sa mal uskutočniť prechod Etherea z konceptu proof-of-work na proof-of-stake známy pod pojmom „zlúčenie“ a práve sa deje jeho prvý verejný test. „Zlúčenie bude pravdepodobne jednou z najvplyvnejších udalostí v histórii kryptomien, pretože bude mať na  Ethereum technicky aj ekonomicky vplyv,“ hovorí Mads Eberhardt, kryptoodborník Saxo Bank.

Už v roku 2014 vyslovili vývojári Etherea svoju túžbu prejsť  z proof-of-work na  proof-of-stake, ale pre technické ťažkosti to doteraz nebolo možné. V týchto dňoch sa po siedmich menších testoch uskutoční prvý verejný test zlúčenia. Ak bude úspešné, Ethereum zlúči dve ďalšie existujúce testovacie siete pred skutočným spojením. Ak testy dopadnú dobre, je pravdepodobné, že zlúčenie nastane v auguste.

Transakcie budú overovať držitelia

Najväčšou zmenou bude zásadná zmena spôsobu, akým sieť overuje transakcie. Namiesto obrovského výpočtového výkonu, ktorý majú k dispozícii ťažiari, to budú držitelia éteru, ktorí budú overovať transakcie. To znamená, že držitelia dostanú možnosť uzamknúť svoj éter ako prostriedok zabezpečenia (kolaterál), aby mohli overiť transakcie, čiže „vsadiť“ svoj éter. Na oplátku dostanú transakčné poplatky spolu s krytím nákladov na bezpečnosť. Posledným menovaným je novovydaný éter, ktorý má v tomto momente za cieľ finančne podporiť ťažiarov, ale neskôr ho získajú overovači transakcií. Pri proof-of-stake je hlavným bezpečnostným prvkom to, že tých, čo transakcie overujú, je možné potrestať. V prípade, že sa ukáže, že sa správali neeticky, napríklad sa pokúsil zvrátiť transakciu, sieť mu môže zobrať časť alebo aj celý jeho éterový vklad.

Šetrnejšie k životnému prostrediu

„Pri prechode na proof-of-stake Ethereum zníži svoju spotrebu energie približne o 99,95 %,“ vysvetľuje Eberhardt výhody zlúčenia. Pri súčasnom fungovaní sa dokončuje nový blok približne každých 13 sekúnd. Počas týchto 13 sekúnd každý ťažiar bojuje o to, aby to bol práve on, kto dokončí blok. To si vyžaduje výpočtové kapacity a znamená spotrebu elektriny. Na konci je to však vždy iba jeden ťažiar, ktorý blok dokončí a overí transakcie, a to aj napriek tomu, že aj ďalší ťažiari minuli na rovnaký blok obrovské množstvo energie. V prípade proof-of-stake sa náhodne vyberie jeden validátor, ktorý blok dokončí na základe množstva vloženého éteru, čím sa v konečnom dôsledku zníži spotreba energie Etherea o približne 99,95 %.

Lepšia a spravodlivejšia ekonomika

Pretože energia potrebná na overenie transakcií sa drasticky zníži, náklady na bezpečnosť môžu taktiež výrazne klesnúť. „V súčasnosti dosahujú náklady na bezpečnosť Etherea približne 5,4 milióna Etherov ročne. To znamená, že sa ročne vydá 5,4 milióna nových éterov k súčasným približne 120 miliónom éterov pre motiváciu tažiarov k overovaniu transakcií. Po zlúčení náklady na bezpečnosť klesnú na približne 0,5 miliónov éterov ročne,“ vypočítava výhody kryptoanalytik Saxo Bank. Ide o rozsiahle zníženie inflácie Etherea, čo môže dokonca spôsobiť, že Ethereum bude deflačné, pretože sa očakáva, že platené transakčné náklady prevýšia náklady na bezpečnosť Etherea. Čo sa týka transakčných poplatkov, podstatná časť z nich sa spáli, a teda zmizne z ponuky. Postupom času to môže viesť k ponukovému šoku, pretože trh je zvyknutý absorbovať 5,4 miliónov novo emitovaných éterov ročne, no zrazu sa má vydať len okolo pol milióna.

Možno podľa neho tiež namietať, že proof-of-stake je pre držiteľov Etherea ekonomicky spravodlivejší ako proof-of-work. S proof-of-work môžete technicky overiť transakcie bez toho, aby ste museli držať Ether, pokiaľ investujete veľa do výpočtového výkonu. To znamená, že držitelia nie sú kompenzovaní za infláciu a transakčné poplatky. V prípade proof-of-stake už budú.

Škálovateľnosť sa výraznejšie nateraz nezmení

Analytik však upozorňuje, že zlúčenie nateraz nerobí Ethereum výrazne škálovateľnejším. Ak spojenie dopadne dobre, zníži veľkosť bloku z približne 13 na 12 sekúnd pri zachovaní rovnakej veľkosti. Podľa existujúcich plánov zlepší Ethereum svoju škálovateľnosť výraznejšie až niekedy v roku 2023. Predpokladá sa, implementuje reťazce fragmentov, čo výrazne zlepší škálovateľnosť Etherea .

Ostáva rovnaký

Zlúčenie nebude mať na Ethereum ďalší výrazný vplyv, ani si nevyžiada aktívnu súčinnosť držiteľov éterov. Zlúčenie prebehne bez toho, aby si to všimli. Nebude to mať vplyv ani na tokeny alebo decentralizované aplikácie, ktoré v súčasnosti využívajú Ethereum. To znamená, že nasadené tokeny a inteligentné zmluvy na Etherea budú fungovať rovnako ako pred zlúčením.

„Hoci vývojári Etherea pracujú na zlúčení už roky, stále to nemusí dopadnúť dobre, alebo sa prechod môže ešte oddialiť,“ dodáva Eberhardt.

Mads Eberhardt, hlavný kryptoanalytik Saxo Bank