Najlepšie akcie na európskom trhu

14.02.2024  /  Saxo Bank

Index Euro STOXX 600 vzrástol za posledných 5 rokov približne o 40%

Európsky akciový trh poskytuje investičné príležitosti, ktoré sa inde len ťažko hľadajú. V porovnaní s americkým trhom, ktorý sa čoraz viac spolieha na technologické akcie, poskytuje diverzifikovanejšie investičné prostredie. „Index Euro STOXX 600 sa za posledných 5 rokov tešil rovnako pozitívnemu výkonu ako väčšina indexov na svete, keď v období od decembra 2018 do decembra 2023 narástol o približne 40 %,“ hovorí Søren Otto Simonsen, senior investičný editor Saxo Bank. Pre porovnanie, indexy S&P 500 a Nasdaq dosiahli počas päťročného obdobia vyššie výnosy, ale to je z veľkej časti spôsobené práve rastúcou technologickou koncentráciou, ktorá prináša špecifické riziká.

„Všetkých 20 najvýkonnejších akcií dosiahlo od roku 2019 návratnosť vyše 180 %, pričom najvýkonnejší Novo Nordisk vykázal rast až 433 %. Novo Nordisk sa tak stal najhodnotnejšou spoločnosťou v Európe z hľadiska trhovej kapitalizácie,“ hovorí odborník SAXO Bank. Zaujímavosťou je, že druhou najhodnotnejšou spoločnosťou je dvadsiata najvýkonnejšia spoločnosť LVMH. Spoločnosť ASML, ktorá má druhý najlepší výkon, sa presadila ako štvrtá najhodnotnejšia spoločnosť v regióne, hneď za Nestlé, ktorá sa s 5-ročným výkonom 70 % na tento zoznam nedostala.

Index Euro STOXX 600 ponúka diverzifikovanú skupinu spoločností pokrývajúcich všetkých 11 takzvaných sektorov GICS. V súčasnosti tvoria financie najväčšiu časť indexu a pokrývajú o niečo viac ako 18 %. Prvú päťku tvoria ešte priemysel, zdravotníctvo, spotrebný tovar a služby, zatiaľ čo nehnuteľnosti sú najmenšie s podielom 1,3 %.

„Keď sa pozrieme na geografickú diverzifikáciu, 20 najvýkonnejších európskych spoločností pochádza z 10 rôznych krajín. Štyri z nich sú zastúpené tromi spoločnosťami, vrátane Dánska. Ďalšími sú Veľká Británia, Francúzsko a Švajčiarsko. Taliansko a Holandsko sú zastúpené dvoma spoločnosťami, zatiaľ čo Nemecko, Švédsko, Írsko a Belgicko majú na zozname po jednej spoločnosti,“ dodáva Søren Otto Simonsen, senior investičný editor Saxo Bank.

Zdroj: Bloomberg, SAXO Bank

Štefan Végh, regionálny riaditeľ SAXO Bank pre CEE upozorňuje, že nestačí mať iba nos na správne tituly. Pre traderov a investorov sú dôležité aj poplatky, teda možnosť obchodovať s najnižšími možnými nákladmi s cieľom maximalizovať zisk. Odborníci zo SAXO Bank po poslednom veľkom znížení SAXO poplatkov vypočítali, že pri dlhodobom investovaní do akcií môže 1% poplatok predĺžiť čas odchodu do „akciového dôchodku“ až o 4 roky. „Dvojpercentný ročný poplatok v priebehu 30 rokov môže zredukovať potenciálnu hodnotu portfólia o viac ako polovicu, hovorí Štefan Végh, regionálny riaditeľ SAXO Bank pre CEE.

Søren Otto Simonsen, senior investičný editor Saxo Bank

Titulný obrázok: https://unsplash.com/photos/blue-and-yellow-star-flag-8Yw6tsB8tnc