Koľko by ste mali šetriť? (podľa veku)

23.01.2018  /  Juraj Kišák

Vedieť, koľko by ste mali mať našetrené v čase odchodu do dôchodku v každej fáze vášho života, vám pomôže odpovedať na dôležitú otázku: Odložil som dosť? V tomto článku Vám prinášame pár užitočných informácií, ktoré vám pomôžu stanoviť ciele úspor podľa veku na ceste k odchodu do dôchodku.

Väčšina odborníkov tvrdí, že dôchodok by mal predstavovať približne 80% platu pred odchodom do dôchodku. To znamená, že ak Váš ročný príjem predstavuje 25 000 EUR, v dôchodku budete potrebovať príjem najmenej 20 000 EUR ročne, aby ste mali pohodlný životný štýl po skončení zamestnania. Táto suma môže byť upravená nahor alebo nadol v závislosti od iných zdrojov príjmu, ako sú sociálne zabezpečenie, dôchodky a zamestnanie na čiastočný úväzok ale aj faktorov ako sú zdravie a požadovaný životný štýl.

Ak chcete určiť sumu, ktorú musíte ušetriť aby ste vygenerovali požadovaný príjem v dôchodku existuje na to jeden ľahko použiteľný vzorec. Ten hovorí o tom, že požadovanú hodnotu ročného príjmu je potrebné vydeliť 4 %. Ak teda chcete dosiahnuť sumu 20 000 EUR, ktorá je uvedená vyššie, potrebujete podľa tohto vzorca úspory vo výške asi 500 000 EUR. V takomto prípade bude želaný ročný príjem 20 000 EUR dosiahnutý pri predpokladanom ročnom výnose 5% (po zdanení a inflácii).

Ak chcete zistiť, koľko peňazí by ste sa mali zhromaždiť v rôznych fázach svojho života, je možné použiť rôzne pomôcky, ktoré vyjadrujú túto hodnotu ako percento alebo ako násobok vašej mzdy v konkrétnom veku. V prípade percentuálneho vyjadrenia je ideálny stav ak dosiahnete 50 % svojho ročného platu v kumulovaných úsporách do 30 rokov. Na to je potrebné ušetriť 15% z vašej hrubej mzdy počnúc vekom 25 rokov a investovať aspoň 50 % do akcií. Ďalšie kritériá úspor sú nasledovné:

Vek 40 rokov – dvojnásobok ročného platu

Vek 50 – štvornásobok ročného platu

Vek 60 rokov – šesťnásobok ročného platu

Vek 67 rokov – osemnásobok ročného platu

Iná variant zas hovorí o tom, že by ste mali ušetriť 25% z vašej hrubej mzdy každý rok, počnúc dvadsiatimi rokmi. Takáto hodnota sa môže zdať zdanlivo nedosiahnuteľná, avšak v tomto prípade úspory zahŕňajú aj zaplatené sociálne poistenie, úspory v hotovosti a dokonca aj splácanie dlhu. Podľa tohto vzorca by ste sa mali snažiť dosiahnuť celú ročnú mzdu do 30 rokov života. Pokračovanie v tomto trende úspor by malo priniesť nasledujúce:

Vek 35 rokov – dvojnásobok ročného platu

Vek 40 – trojnásobok ročného platu

Vek 45 – štvornásobok ročného platu

Vek 50 – päťnásobok ročného platu

Vek 55 rokov – šesťnásobok ročného platu

Vek 60 rokov – sedemnásobok ročného platu

Vek 65 rokov – osemnásobok ročného platu

Bez ohľadu na to, či sa pokúšate dodržiavať 15% alebo 25% pravidlo o úsporách, je pravdepodobné, že vaša skutočná schopnosť ušetriť bude ovplyvnená životnými udalosťami. Niekedy budete môcť ušetriť viac, niekedy menej. Dôležité však je snažiť sa čo najviac priblížiť k uvedeným hodnotám a skontrolovať pokrok v každej z uvedených fáz života, aby ste sa uistili, že ste na správnej ceste.