Podielový fond s „férovými“ poplatkami?

10.04.2018  /  Peter Kubaška

Podielové fondy sú u nás niekedy spájané s vyššími poplatkami. Tieto poplatky samozrejme v konečnom dôsledku znižujú celkovú výnosnosť našich investícií, a preto sa niektorí skúsenejší investori často krát obrátia na iné spôsoby investovania.

Predstavme si však trošičku bližšie podielový fond, ktorý má špeciálny a jedinečný systém poplatkov. Konkrétne ide fond – AB FlexFee Large-Cap Growth Portfolio (ticker – FFLYX). Je svetlým príkladom toho, že vo svete zjavne nenapreduje dopredu len technologický svet…

Zdroj: www.finance.yahoo.com

Podľa jedného článku na marketwatch.com, správcovská spoločnosť AlllianceBernstein uplatňuje u niektorých svojich podielových fondov unikátny (FlexFee podielové fondy) systém odplát, ktorý spočíva vo vyššej odplate pre správcu iba v prípade ak podielový fond prekoná benchmark. Podľa hlavného portfólio manažéra Franka Carusoa sa FlexFee podielové fondy vyznačujú najnižšími možnými poplatkami. Poplatkový systém je teda viazaný na výkonnosť bencharku. V prípade nášho podielového fondu je benchmarkom Russel 1000 Growth index.

Pokiaľ je výkonnosť spravovaného podielového fondu v rámci kalendárneho roka nižšia alebo rovnaká ako benchmark, tak správcovský poplatok je na úrovni 0,05%. Spolu s ďalším poplatkom vo výške 0,05% je tak celkový poplatok za správu pri tomto scenári na úrovni len 0,1%.

Poplatky sa zvyšujú jedine ak podielový fond svojou výkonnosťou prekoná benchmark. V prípade ak prekoná index o 140 bázických bodov, celkový poplatok správcu je vo výške 0,6%. Maximálny možný poplatok je na úrovni 1,1%, a to jedine v prípade ak fond prekoná výkonnosťou index o 280 bázických bodov.

Caruso ďalej tvrdí, že systém odplát je takto vyhovujúci najmä pre ich klientov, lebo ak ich podielový fond dosahuje výnos „len“ ako benchmark, tak by mal mať poplatky ako pasívne spravovaný podielový fond. Stratégia popisovaného podielového fondu sa mimochodom zameriava na výber spoločností, ktoré majú do budúcna schopnosť rásť a zvyšovať svoje ziskové marže a reinvestovaním vytvoreného zisku (napr. Google, Facebook, Apple, Adobe).

Len tak na zamyslenie… Neprivítali by sme také niečo aj u nás na Slovensku? Možností aplikovania takejto poplatkovej politiky by totiž pripadalo v úvahu viac. Podielové fondy, dôchodkové fondy II. piliera či III. piliera…