Co je to hedgeový fond a jak funguje

27.04.2022  /  RoboMarkets

Krátký příběh o tom, jak se objevil první hedgeový fond 

Historie mlčí o tom, zda bylo studené zimní ráno nebo horký letní večer koncem čtyřicátých let, kdy Alfred Winslow Jones, australský rodák a v Americe vyrůstající sociolog a publicista, který pracoval s různými sociálními strastmi (například chudobou), přišel s nápadem: Proč nevydělávat peníze investicemi? Výsledkem je, že vytvořil společnost „A. W. Jones & Со“, která je považována za první hedgeový fond vůbec.

Cílem fondu bylo zpočátku vydělávat dostatek peněz na pohodlný život bez ztráty času. Jones spravoval vlastní prostředky spolu s penězi svých přátel. Jako odměnu bral 20 % ze zisku.

Investiční strategie Alfreda dnes vypadá docela triviálně, protože se jednalo o nákup akcií, jejichž cena by podle jeho názoru mohla vzrůst a prodej akcií společností, které podle jeho očekávání měly klesat. Tento přístup mu umožnil diverzifikovat rizika a vydělat slušný zisk. 

Kromě toho Jones uvedl, že vytvořil metodu sledování a výběru akcií s vysokou pravděpodobností růstu. Navzdory skutečnosti, že počáteční cíle fondu byly docela malé, úspěch společnosti a investiční schéma přetvořily do poloviny 60. let celý trh a nastartovaly odvětví hedgeových fondů.

Během prvních 10 let provozu fond, který založil Jones, navýšil kapitál svých investorů o 670 %, v průběhu dalších 5 – o dalších 325 %. V té době však v USA a některých dalších zemích existovala značná právní omezení, která umožňovala investovat do hedgeových fondů pouze velkým institucionálním investorům se 100 a více miliony dolarů. Tato omezení donutila hedgeové fondy uprchnout do daňových rájů, kde byla finanční regulace tolerantnější a loajálnější.

Hedgeový fond: co to je?

Hedgeový fond je typ fondu soukromého kapitálu, který je zaměřen na maximalizaci zisku a minimalizaci rizik. Ve skutečnosti je jakýkoli hedgeový fond aktivem skupiny investorů, kterou spravují profesionální obchodníci a risk manageři. Jednou z charakteristických a důležitých vlastností hedgeových fondů je měkká a věrná regulační politika zemí, kde byly zaregistrovány.

Hedgeové fondy implementují složité víceúrovňové obchodní strategie, shorty spolu s longy, využívání páky a obchodování s deriváty. Hlavními účastníky účastníky fondů jsou manažer a investoři.

Klíčové vlastnosti hedgeových fondů

 1. Otevřený pouze pro profesionální investory. Musí vlastnit alespoň 1 milion dolarů (bez hodnoty jejich nemovitostí).
 2. Dostupnost různých strategií: výběr nástrojů není omezen mandátem hedgeového fondu. Hedgeový  fond může ve skutečnosti investovat do všeho: do půdy, nemovitostí, akcií, derivátů, měn atd.
 3. Využívají pákový efekt: hedgeové fondy často fungují pomocí půjčených peněz k maximalizaci zisků.
 4. Systém provizí: hedgeové fondy účtují investorům nejen pevnou provizi za správu svých aktiv, ale také procento ze zisku. Obvykle jsou tyto provize 2 % za správu a 20 % ze zisku vytvořeného klientům.

Stručný závěr: hedgeové fondy nejsou vhodné pro každého. Ve srovnání s tradičními investičními fondy mají řadu výhod, jako je například možnost vydělat peníze nejen na rostoucích trzích, ale také na klesajících. Rovnováha portfolia pomáhá snižovat rizika a volatilitu a zvyšuje ziskovost.

Různé investiční přístupy, které spolu často nekorelují, umožňují využít investiční strategie co nejefektněji. Hedgeové fondy najímají nejtalentovanější analytiky, obchodníky a manažery na světě. Rizika samozřejmě existují: investiční strategie pro konkrétní odvětví může vést k velkým ztrátám.

Struktura hedgeového fondu

Hedgeový fond může být zřízen správcovskou společností s následnou nabídkou investorům. Operace začínají až poté, co investoři, kteří o to mají zájem, umístí své prostředky do správy. Zaměstnanci řídící společnost provádějí veškeré prodejní / nákupní operace prostřednictvím svých partnerů, brokerů a bank.

Velké rozdíly jsou v garanční bance, která udržuje aktiva investorů (peníze, zlato, cenné papíry atd.). Fond zpravidla není obchodníkem s cennými papíry, a proto jsou požadavky kladené na banku, která provádí všechny transakce, poměrně vysoké. Musí:

 • být dost velká
 • mít důvěru klientů
 • mít vliv ve finančním světě.

Pro provádění transakcí vyžadují hedgeové fondy hlavně brokery se širokou škálou funkcí. Když správcovská společnost objedná provedení finanční operace, broker se postará o technickou část, počínaje provedením transakce na burze cenných papírů až po úschovu a půjčování. Protože hedgeové fondy fungují v různých částech světa, brokeři musí být schopni provádět transakce všude, kde to jejich klienti považují za nutné. V roli brokerů jsou tedy často velké mezinárodní banky, například Goldman Sachs, Merrill Lynch nebo Morgan Stanley.

Nedílnou součástí činnosti hedgeových fondů je fiskální audit. Auditoři je sledují a hodnotí nezávisle jejich majetkovou hodnotu. Účelem je snížit potenciální rizika. Kromě toho auditoři kontrolují účetnictví fondů a připravují různé finanční zprávy, včetně zpráv pro investory.

Druhy hedgeových fondů

Hlavní klasifikace hedgeových fondů vychází z doporučení Mezinárodního měnového fondu a nabízí 3 základní typy:

 1. Globální fondy. Operují na trzích všech zemí a vytvářejí své investiční strategie analýzou statistik různých společností jednotlivě.
 2. Makro fondy. Působí na trhu některé konkrétní země a na základě současné situace na trhu v dané zemi přijímají rozhodnutí o otevření pozice.
 3. Fondy relativní hodnoty. Jedná se o klasické hedgeové fondy, které působí na vnitrostátních trzích a implementují standardní provozní schémata, která jsou založena na rozdílech v ceně nebo sazbě stejných nebo podobných aktiv.

Vnitřní fungování hedgeových fondů

V současné době 70 % lídrů v tomto průmyslu (spravující aktiva v hodnotě více než 350 miliard USD) představují algoritmické hedgeové fondy. Schopnost počítačů zpracovávat obrovské množství dat s fantastickou rychlostí vede k situaci, kdy jim portfolio manažeři nemohou konkurovat.

Existuje názor, že profesionální manažer může efektivně ovládat portfolio skládající se z 30 až 40 akcií, ale algoritmické modely se ukázaly být efektivnější. Je samozřejmé, že každý manažer má svůj vlastní přístup a systém, analyzuje data a přijímá rozhodnutí na základě fundamentálních ukazatelů, hodnotí dynamiku finančního nástroje z hlediska technické analýzy, udržuje kontakt se zástupci emitující společnosti a kontroluje veřejně dostupné informace.

Algoritmus, který je předprogramován v počítačích fondu, provádí totéž, ale ve větších objemech a při vyšších rychlostech. Software dokáže zpracovat jakékoli odkazy na konkrétní společnost v hromadných sdělovacích prostředcích, sociálních sítích a dokumentech, jakož i zpracovávat zvuková data – některé hedgeové fondy mají své vlastní systémy rozpoznávání řeči. Například je dobře známo, že fond s názvem Two Sigma skenuje a analyzuje informační toky v 70 různých jazycích.

Kromě toho mají algoritmické hedgeové fondy příležitost posoudit aktivitu klientů pomocí satelitních snímků. Pokročilé a moderní technologie umožňují rozdělit na kousky téměř každou společnost a tím získat všechny potřebné informace. Systém funguje 24/7 ve všech koutech světa, analyzuje vše, co bylo řečeno a napsáno, a používá tato data ke generování nových obchodních strategií. Talentovaní manažeři samozřejmě mohou porazit hedgeové fondy v odborných znalostech, ale nejsou fyzicky schopni zpracovat stejné množství informací.

Pokud jde o tajemství úspěchu, spočívá v tom, že software hodnotí každou akci podle několika parametrů: fundamentálních, technických, souvisejících s událostmi a jedinečných modelů společnosti generujících Alpha. Systém vyhodnocuje tržní aktiva a poté nabízí ty nejvýše hodnocené (podle výsledků hodnocení) manažerovi. Díky tomuto přístupu jsou algoritmické hedgeové fondy schopny udržet vysokou úroveň ziskovosti. Jinými slovy, hedgeové fondy se nestarají o směr, kterým se trhy pohybují v určitém čase, ale o dynamiku. Pokles jednoho konkrétního segmentu akcií nebo trhu je často vyvážen růstem některých dalších aktiv.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

 1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
 2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.