Energetický šok v Európe zníži zisky podnikov

16.02.2023  /  Allianz Trade

Vlani sa energetická kríza ešte neprejavila naplno, rast cien energií výrazne ovplyvní európske spoločnosti najmä tento rok

  • Experti Allianz Trade varujú, že účty firiem za energie v roku 2023 porastú
  • Vládne zásahy už nebudú tlmiť zdražovanie energií tak ako v minulom roku
  • Európske podniky ešte stále čaká veľký šok v oblasti cien energií

V roku 2022 sa podarilo obmedziť nárast účtov za energie pre európske podniky vďaka vládnym intervenciám a dlhodobému prechodu z veľkoobchodných cien energií na maloobchodné kontrakty, ktoré z veľkej časti nie sú plne indexované. Analytici Allianz Trade ale očakávajú, že v roku 2023 sa dynamika rastu cien energetických služieb zrýchli, pričom ceny energií by mali v porovnaní s rokom 2021 vzrásť o necelých 40 % v Nemecku a až o 90 % v Taliansku a Španielsku.

„Nedávne poklesy veľkoobchodných cien plynu vzbudili nádej, že to najhoršie v rámci energetickej krízy v Európe je už za nami, ale nie je to tak. Na rozdiel od vývoja cien ropy, energetický šok sa neprejaví tak rýchlo, pretože ceny za energie pre domácnosti a firmy sú skôr založené na pevne stanovených sadzbách a/alebo štátom regulovaných kontraktoch, ako na čiastočnej indexácii veľkoobchodných cien plynu a elektriny,“ uviedol riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina.

Rozdielne fiškálne zásahy

Európske firmy budú čeliť rozdielnym nárastom faktúr za energie v závislosti od stupňa fiškálnej intervencie v jednotlivých krajinách. Odborníci Allianz Trade predpokladajú, že väčšina zmlúv na dodávku elektrickej energie bude v roku 2023 prehodnotená a ceny elektrickej energie na rok 2023 budú stanovené na úrovni indexovaných zmlúv z roku 2022. „Vládne zásahy však môžu byť významné a môžu pomôcť výrazne znížiť účty za energie prostredníctvom dotácií, znížením daní alebo limitovaním cien, a to aj v prípade indexovaných zmlúv,“ poznamenal riaditeľ Allianz Trade na Slovensku.

Prognóza nárastu účtov za dodávky energií v obchodných firmách, všetky sektory

(2023 vs. 2021, v percentách)

V roku 2023 sa napríklad v Taliansku a Španielsku očakáva viac ako stopercentný nárast firemných účtov za dodávky plynu v porovnaní s rokom 2021. V Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii by to podľa odhadov Allianz Trade mohol byť nárast približne o 60 – 70 %.

Faktúry firiem za dodávky elektrickej energie by mali v tomto roku v Nemecku vzrásť približne o 35 %, ale v Taliansku a Španielsku by zvýšenie cien elektrickej energie pre spoločnosti mohlo dosiahnuť až 80 %.

Priepasť medzi USA a Európou

Rozdiel v cenách energií medzi USA a Európou sa výrazne zvýšil, obzvlášť v priemyselných odvetviach. V dôsledku toho sú USA (ako veľký výrobca plynu) oveľa viac chránené proti rastúcim cenám energie, ako je Európa. Od vypuknutia ukrajinsko-ruskej vojny sa veľkoobchodná referenčná cena plynu v Európe zdvojnásobila v porovnaní s americkým ekvivalentom.

V dôsledku rozdielnych cien energií sa ešte viac roztvorila priepasť medzi USA a Európou, ktorá vedie vo všeobecnosti k strate zamestnanosti a poklesu produkcie vo výrobe. Európa začala strácať podiel aj z hľadiska exportu do krajín EU15 (napr. odvetvia poľnohospodárstva, strojov a zariadení, kovov a dopravy), ale nie v prospech USA. Krajiny, ktoré majú väčší prospech z exportu do EU15, sa nachádzajú skôr v Ázii, na Blízkom východe či v Afrike.

USA získali podiel na exporte do Európy čiastočne vďaka dodávkam do energetického sektora. Pri pohľade na trhy EU15 zisťujeme, že USA a Katar patria medzi veľmi málo exportérov, ktorým sa podarilo viditeľne zvýšiť svoj podiel na európskom trhu v priebehu roka 2022, čím prekročili úroveň spred pandemického obdobia. Ak z toho ale vylúčime dodávky energetických komodít, väčšina hlavných európskych exportérov zostáva medzi tými, ktorí strácajú podiel na trhu, ale USA sa nezlepšujú tak výrazne a zostávajú jasne pod úrovňou spred pandémie.

Trhový podiel sa v roku 2022 podarilo zvýšiť nad úroveň spred pandémie niektorým ázijským exportérom (napr. Čína, Vietnam, India a Taiwan), ale pridalo sa k nim aj niekoľko európskych exportérov (napr. Írsko a Poľsko). Nejde teda len o pokles konkurencieschopnosti európskej výroby výlučne voči USA.

Zmena trhových podielov s vyčlenením energií, 30 najväčších exportérov do EU15

(v percentuálnych bodoch)

Vplyv na firemnú ziskovosť a investície

Priamym dôsledkom šoku z vysokých cien energií bude strata ziskovosti firiem, pričom experti Allianz Trade očakávajú, že v prípade európskych spoločností klesne tento rok ich ziskovosť o približne 1–1,5  percentuálneho bodu. Miera investícií by sa v Európe mala znížiť o 1-2 percentuálne body (napríklad -1,2 pb vo Veľkej Británii, -1,7 pb vo Francúzsku a -2,1 pb v Španielsku). To by predstavovalo investičné straty na úrovni 40 miliárd eur vo Francúzsku, 25 miliárd eur v Španielsku a 25 miliárd britských libier vo Veľkej Británii.

Investičné straty z energetického šoku

(v percentuálnych bodoch)

Viac informácií nájdete na webstránke Allianz Trade TU.