Stačí len pár sekúnd a môžete si úplne zmeniť svoje fondy či celé sporenie v II. pilieri

17.11.2020  /  Redakcia
Zmena dôchodkových fondov v II. pilieri

Nedávno sme písali o tom, že len veľmi málo z nás – sporiteľov v II. pilieri využilo investičnú príležitosť, ktorá sa v dôsledku COVID-19 paniky vyskytla na akciových trhoch. Väčšina (cca 70%) dôchodkových úspor Slovákov je tak žiaľ aj naďalej v dlhopisových dôchodkových fondoch, ktoré zarábajú sporiteľom najmenej. Jedinečnú šancu a príležitosť zmeniť málo výkonné dlhopisové fondy za tie, ktoré investujú do akcií a v dlhodobom horizonte prinášajú najvyššie výnosy (akciové, indexové fondy), sme tak v globále žiaľ premárnili.

Chcel som zmeniť, ale…

Veľa sporiteľov pritom nariekalo, že sú v dlhopisových fondoch, kým tie indexové rok čo rok iba rástli niekedy až dvojcifernými výnosmi. Údajne si počkajú, a keď sa akcie prepadnú, zmenia svoj fond z dlhopisového na indexový, či akciový. Žiaľ nestalo sa tak ani teraz a to nás prinútilo zamyslieť sa, kde môže byť problém…

Azda najväčším problémom u nás bol pri poslednej investičnej príležitosti na akciových trhoch podľa nás nezáujem sporiteľov o svoje dôchodkové úspory. Väčšinu totiž zaujímajú iba peniaze, ktoré môžeme mať dnes a nie niekedy v ďalekej budúcnosti. Dajú sa kedykoľvek vybrať peniaze z II. piliera? No nedajú, lebo sú určené na dôchodok. Keby sa dali, určite by stúpol záujem o ne a to doslova v momente. On ale určite bude časom postupne stúpať, len potom už bude pre veľa ľudí neskoro nariekať…

Za ďalší problém považujeme finančnú, resp. investičnú negramotnosť. Sporitelia veľa krát ani nevedia, že DSS alebo dôchodkový fond sa dajú kedykoľvek zmeniť. A keď aj vedia, že sa to dá, nevedia, resp. nemajú žiadnu skúsenosť s tým, ako na to.

Za problematické treba určite považovať aj to, pri akej rýchlosti posledné prepady na akciovom trhu prebehli. Veľa finančných analytikov, expertov a investorov bolo ohromených tým, čo sa na finančnom trhu deje doslova zo dňa na deň. Výpredaje na akciových trhoch boli tak silné, že strach a neistota boli aj v mysliach skúsených profesionálov, nieto ešte v prípade priemerného sporiteľa bez akýchkoľvek skúseností.

Je tu samozrejme aj rad iných dôvodov, z ktorých niektoré sú špecifické len pre posledné dianie v dôsledku COVID-19 pandémie (rôzne obmedzenia, atď.). Každopádne pokiaľ nejakého sporiteľa odradilo od zamýšľaného kroku zmeny dlhopisového fondu na akciový či indexový len to, že nevedel „či sa to dá a ako na to“, je obrovská škoda, že iba z tohto dôvodu nevyužil poslednú investičnú príležitosť. Ono je to totiž také jednoduché…

Poďme ale krok za krokom

  • Kedykoľvek môžete zmeniť svoju DSS

Pri poslednej investičnej príležitosti asi málokto uvažoval nad zmenou svojej DSS. Skôr sa mu jednalo o to, či a kedy zmeniť svoj dôchodkový fond, pomer sporenia, či príspevkov, aby sa investičná príležitosť dala využiť. Ale pre tých, ktorí o tejto možnosti doteraz nevedeli, tak áno. Zmeniť svoju DSS, v ktorej si sporíte v II. pilieri na dôchodok, môžete kedykoľvek. Stačí vám zájsť na Sociálnu poisťovňu a osobne požiadať o vydanie tzv. akceptačného listu. Vydajú ho na počkanie a bezplatne raz do roka. V ostatných prípadoch, ak sa rozhodnete zmeniť DSS dvakrát a viac krát do roka, je vydanie akceptačného listu spoplatnené sumou 16 €. S vydaným akceptačným listom môžete isť do inej DSS a podpísať tak v nej úplne novú zmluvu.

  • Kedykoľvek môžete zmeniť svoj dôchodkový fond či pomer sporenia

Svoj dôchodkový fond či pomer sporenia (majetku či príspevkov) v 2 dôchodkových fondoch viete zmeniť v zásade tromi spôsobmi. Prvým spôsobom je ten, že osobne navštívite pobočku svojej DSS a požiadate o zmenu. Druhým spôsobom je ten, že oslovíte svojho finančného sprostredkovateľa.

Tretím najjednoduchším spôsobom je ten, že si uvedené zmeny spravíte úplne samy kedykoľvek chcete. Rýchlo a z pohodlia domova cez internet. K poslednému spôsobu treba nutne dodať, že k tomu, aby ste si tieto zmeny mohli robiť samy cez internet, potrebujete od svojej DSS tzv. aktívny elektronický prístup k svojmu dôchodkovému účtu. Ak ho ešte nemáte, zbehnite si ho určite vybaviť. V dnešnej dobe informačných technológií ide o štandardnú vecičku a posledné udalosti v súvislosti s COVID-19 pandémiou ukázali, že aj o veľmi praktickú. Totiž sporitelia, ktorí chceli robiť nejaké zmeny, ale nechceli vychádzať z domu, resp. nevyhovovali im obmedzené otváracie hodiny pobočiek, sa mohli zariadiť aj inak.

Práca s aktívnym elektronickým prístupom

Na ukážku toho, ako vyzerá taký elektronický prístup k svojmu dôchodkovému účtu sme si zámerne vybrali spoločnosť VÚB Generali, d.s.s. Má v ponuke hneď 4 dôchodkové fondy (dlhopisový, zmiešaný, akciový a aj indexový), a na ukážku v nej naša „ukážková“ sporiteľka vykonala elektronicky hneď niekoľko zmien. Niektoré zmeny aj v čase posledných prepadov na akciových trhoch. Svoj elektronický prístup si aktivovala na pobočke svojej DSS s tým, že prístupové heslo jej bolo zaslané poštou.

Prihlásenie – do svojho dôchodkového účtu sa vo VÚB Generali, d.s.s. prihlásite cez web stránku www.vubgenerali.sk a v hornej lište kliknete na „Sporiteľ“.

Po kliknutí sa vám otvorí formulár na zadanie prihlasovacieho mena a hesla (prihlasovacím menom je číslo vašej zmluvy). Po vyplnení mena a hesla sa prihlásite do svojho dôchodkového účtu.

Po prihlásení sa do svojho dôchodkového účtu získava sporiteľ všetky základné a dôležité informácie o jeho stave. Dozvie sa celkovú hodnotu svojho účtu, stav hodnoty majetku v dôchodkových fondoch, do ktorých si sporí, pomer majetku v týchto fondoch, všetky obraty dôchodkového účtu, detaily zmluvy atď. Stačí sa len trochu pohrať s aplikáciou a pracovať s menu, ktoré je naľavo. V našom prípade má sporiteľka aktuálne 43,37% majetku v dlhopisovom fonde a 56,63% v indexovom fonde.

Zmeny v sporení

Pokiaľ chce sporiteľ tejto DSS vykonať elektronicky akúkoľvek zmenu v nastavení takéhoto pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, teda v nastavení pomeru majetku a pomeru príspevkov, musí najskôr kliknúť na „Zmeny“ v ľavom menu (viď predchádzajúci obrázok). Následne sa otvorí nové okno s ponukou zmien:

  • Investičná stratégia
  • Oprávnené osoby
  • Adresa trvalého pobytu
  • Korešpondenčná adresa
  • Kontakty
  • Viete, že…

Až po kliknutí na prvú možnosť – „Investičná stratégia“ (obrázok prasiatka na sporenie), sa otvorí ponuka fondov.

Ako sme už písali vyššie, v našom prípade má sporiteľka aktuálne menšiu časť majetku (úspor) v dlhopisovom fonde a väčšiu v indexovom fonde. Pokiaľ chcete investovať na Slovensku   v II. pilieri do viac ako jedného dôchodkového fondu, môžete. Ale svoje úspory si môžete rozložiť maximálne do dvoch. Pokiaľ chcete svoje fondy zachovať a chcete meniť len pomer sporenia medzi nimi (teda to, koľko úspor budete mať v jednom/druhom), kliknite na „Pokračovať“.

Nastavenie pomeru majetku

Najskôr sa vám otvorí toto okno, ktoré sa týka vášho % nastavenia MAJETKU v oboch fondoch (momentálne ho má v našej ukážke sporiteľka v pomere 50% : 50% – viď. obrázok vyššie). Keby ale chcela zrazu investovať napr. 90% všetkých svojich doteraz nahromadených úspor do dlhopisového fondu, musela by najskôr kliknúť tlačidlo „Rebalansovať“. Následne by vybrala z ponuky hodnotu 90%. Indexový fond vedľa by sa hneď nastavil automaticky na 10%. Stlačením tlačidla „Pokračovať“ sa v ďalšom kroku dostávame k % nastaveniu mesačných PRÍSPEVKOV, ktoré sú na jej účet zasielané každý mesiac zo Sociálnej poisťovne.

Nastavenie pomeru príspevkov

Z predchádzajúceho obrázku vidíme, že momentálne má sporiteľka tento pomer nastavený na 99% v prospech indexového fondu a iba 1% v prospech dlhopisového. To znamená, že z každomesačného príspevku, ktorý jej príde zo Sociálnej poisťovne na jej osobný dôchodkový účet, až 99% je investovaných do indexového fondu. Pokiaľ by chcela tento pomer nejako upraviť, postupovala by obdobne ako v prípade nastavenia % pomeru majetku. Kliknutím na tlačidlo „Upraviť“ by vyvolala ponuku a vybrala by si %, ktoré jej vyhovuje (napr. 40 % ku 60% alebo inak, alebo by nemenila vôbec nič). Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ sa jej požiadavka na všetky zmeny uloží a zaznamená. Správca je zo zákona povinný túto požiadavku na zmenu zrealizovať do 3 pracovných dní. Bacha teda na turbulentné dianie na akciovom trhu. V ľavom menu sa po kliknutí na „Prehľad zmien“ táto požiadavka na zmenu zaznamená ako „Čakajúce“, neskôr po zrealizovaní ako „Spracované“.

Pokiaľ si chcete pozrieť históriu svojich zmien, nájdete ju aj v ľavom menu pod označením „Obraty dôchodkového účtu“. Tam sa vám na časovej osi objaví každý pohyb na vašom dôchodkovom účte. Teda všetky zmeny, ale aj každomesačné príspevky. V prípade našej spoiteľky napr. vidno, že 18.3.2020, teda skoro na úplnom dne akciových trhov po COVID-19 panike, prestupovala s väčšouu časťou svojich úspor, ktoré mala v dlhopisovom fonde do indexového fondu. Nedá sa nič iné, len pogratulovať k takémuto načasovaniu a využitiu investičnej príležitosti.

Zhrnutie a záver

Sporitelia II. piliera môžu meniť nielen svoju DSS (1x ročne bezplatne), ale aj svoj dôchodkový fond. Meniť pomer majetku resp. pomer príspevkov, pokiaľ si sporia v dvoch dôchodkových fondoch. Je to nielen úplne bezplatne (aj x krát do roka), ale navyše aj úplne pohodlné. Je to jednoduché a rýchle pokiaľ máte zriadený aktívny elektronický prístup k svojmu dôchodkovému účtu. Stačí vám potom len internet. Samozrejme medzi DDS-kami existujú rozdiely v tom, ako ich elektronický prístup vyzerá. A tiež ako je užívateľsky pohodlný či intuitívny. V zásade je však najdôležitejšie to, že umožňuje sporiteľom robiť dôležité zmeny týkajúce sa investičnej stratégie aj z pohodlia domova. Tento článok nemá slúžiť ako manuál na jednu konkrétnu DSS (všetky koniec koncov ponúkajú to isté). Je len ako ukážka toho, ako veci dokážu fungovať jednoducho. Budúca investičná príležitosť tak nemusí ostať zbytočne nevyužitá.

Sporiteľom, ktorým zasa ušiel vlak, ale boja sa zmeniť svoje dôchodkové fondy v dnešnom stave rastúcich akciových trhov, možno ostáva už len jediné riešenie, aby spravili niečo s tým, že sú stále len v dlhopisových fondoch. Zmeniť si nastavenie pomeru svojich príspevkov v prospech indexových či akciových fondov, prípadne pomaly a postupne „rozpúšťať svoj majetok z konzervy“ do fondov, ktoré investujú aj do ďaleko výnosnejších akcií.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.