XTB uvádza finančné výsledky za 3Q 2023: 223,1 tisíc aktívnych klientov a konsolidovaný čistý zisk vo výške 26,9 mil. EUR

30.10.2023  /  XTB
  • Konsolidovaný čistý zisk dosiahol 26,9 mil. EUR (-45,6 % oproti min. roku) a prevádzkové výnosy dosiahli 61,2 mil. EUR (-25,3 % oproti min. roku)
  • Prírastok 67,5 tisíc nových klientov v 3. štvrťroku (+50,7 % oproti min. roku)
  • Rekordných 223,1 tisíc aktívnych klientov (+47,1 % oproti min. roku)
  • Výrazný nárast obchodnej aktivity klientov. Objem obchodov s CFD nástrojmi vzrástol na 2,01 mil. lotov (+26,1 % oproti min. roku)

V 3. štvrťroku 2023 XTB vykázala konsolidovaný čistý zisk 26,9 mil. EUR a získala 67,5 tisíc nových klientov. Vďaka marketingovým aktivitám sa v prostredí nižšej volatility na finančných a komoditných trhoch počet aktívnych používateľov investičnej platformy a mobilnej aplikácie XTB zvýšil na historické maximum a dosiahol 223,1 tisíc.

V 3. štvrťroku 2023 XTB vygenerovala čistý zisk 26,9 mil. EUR oproti 49,4 mil. EUR v predchádzajúcom roku (pokles o 45,6 %). Po deviatich mesiacoch roku 2023 dosiahol konsolidovaný čistý zisk 118,4 mil. EUR v porovnaní so 152,7 mil. EUR v predchádzajúcom roku (pokles o 22,4 %). V 3Q 2023 dosiahli prevádzkové náklady úroveň 36,6 mil. EUR (3Q 2022: 27,7 mil. EUR).

Počet aktívnych klientov je na historickom maxime

XTB má pevný základ v podobe neustále rastúcej klientskej základne a čo je dôležitejšie, počtu aktívnych klientov. V 3. štvrťroku 2023 XTB získala 67,5 tisíc nových klientov a od začiatku roka počet jej nových klientov dosiahol 235 tisíc (oproti 44,8 tisíc v 3Q 2022 a 145,8 tisíc po deviatich mesiacoch v roku 2022). Počet aktívnych klientov výrazne rastie a v 3Q 2023 dosiahol historické maximum: 223,1 tisíc (+47,1 % oproti min. roku).

Zvýšená transakčná aktivita klientov XTB je vyjadrená v počte CFD kontraktov uzatvorených v lotoch. V 3Q 2023 dosiahli obchody s derivátmi 2,01 mil. lotov, čo predstavuje nárast z 1,59 mil. lotov v predchádzajúcom roku. Ziskovosť na lot sa znížila na 30 EUR oproti 51 EUR v 3Q 2022 .

Štruktúra výnosov podľa tried nástrojov

Ak sa pozrieme na výnosy XTB z hľadiska tried nástrojov zodpovedných za ich vytvorenie, CFD založené na komoditách sa v treťom štvrťroku 2023 ujali vedenia. Ich podiel na štruktúre výnosov z finančných nástrojov dosiahol 47,7 %. Je to dôsledok vysokej ziskovosti nástrojov CFD založených na rope, zlate a pšenici.

Druhým najziskovejším aktívom boli CFD nástroje založené na indexoch. Ich podiel na štruktúre výnosov bol 25,4 % a v tejto kategórii dominovali americké akciové indexy, pričom lídrami boli US 100 a US 500.

CFD založené na menových pároch tvorili v 3Q 2023 22,2 % celkových výnosov. Najziskovejšie finančné nástroje v tejto triede boli tie, ktoré sú založené na menových pároch EURUSD, USDJPY a GBPUSD.

Prevádzkové náklady

Prevádzkové náklady v 3Q 2023 vzrástli na 36,6 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 8,9 mil. EUR v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (27,7 mil. EUR v 3Q 2022). Najvýznamnejšie zmeny (nárast o 3,9 mil. EUR) zaznamenali náklady na odmeňovanie a zamestnanecké benefity vyplývajúce z dynamického rozvoja spoločnosti a tým aj nárastu zamestnanosti. Marketingové náklady vzrástli o 2,8 mil. EUR, najmä v dôsledku vyšších výdavkov na on-line marketingové kampane.

Uvedenie nových produktov na trh a silné portfólio produktov

V 3. štvrťroku 2023 XTB pokračovala v rozširovaní svojej ponuky a spustila produkt založený na ETF pre dlhodobé pasívne investovanie – investičné plány. V septembri boli investičné plány spustené v Rumunsku a v nasledujúcich týždňoch bol produkt sprístupnený investorom na ďalších európskych trhoch vrátane Slovenska, Česka, Portugalska, Talianska, Nemecka a Španielska. Za propagáciu myšlienky pasívneho investovania komunita investorov v Poľsku udelila XTB cenu „Passive Revolutionary“.

– XTB je miesto, kde sú vítaní všetci investori bez ohľadu na ich investičné skúsenosti alebo chuť riskovať. Keďže sa snažíme splniť ich očakávania, usilovne pracujeme na zlepšení našej investičnej platformy v súvislosti s ponukou produktov a skúsenosťami zákazníkov, povedal Omar Arnaout. V septembri sme spustili zavádzanie nášho nového produktu – Investičných plánov a v najbližších týždňoch do Plánov pridáme ešte ďalšie funkcionality. Som presvedčený, že vďaka rozšíreniu ponuky produktov posilníme našu konkurenčnú výhodu na kľúčových trhoch, dodal Arnaout.

Podrobné informácie sumarizujúce aktivity skupiny XTB v 3. štvrťroku 2023, ako aj predbežné finančné a prevádzkové výsledky sú uvedené tu.

Titulná foto: https://unsplash.com/photos/closeup-photo-of-eyeglasses-w7ZyuGYNpRQ (https://unsplash.com/@ikukevk)