Ako Slováci využili investičnú príležitosť veľkých prepadov na akciových trhoch

29.05.2020  /  Redakcia

Ako Slováci využili investičnú príležitosť veľkých prepadov na akciových trhoch v dôsledku paniky okolo pandémie COVID-19? (časť. 1)

Na úvod. Po bleskovo rýchlych a veľkých prepadoch na akciových trhoch od približne konca februára do takmer konca marca, spôsobených panikou okolo pandémie COVID-19, sa akciové indexy odrazili od svojho dna. Aj napriek hrozbe globálnej ekonomickej recesie sa akciové indexy po svojom odraze vydali bleskovo opäť smerom nahor a pridali tak v priebehu 2 mesiacov na svojej hodnote od približne 35 do 40 percent. A znie to možno až neuveriteľne, ale napríklad taký americký akciový index Nasdaq100 sa momentálne nachádza len malinký kúsok od svojich historických maxím!

Naše čísla hovoria o tom, že väčšinu úspor (teda úspor domácností) máme stále v bankách. Popri tom ich máme ďalej najviac v dôchodkových fondoch II. piliera a podielových fondoch. Toto sú na Slovensku 3 najväčšie balíky peňazí, kde máme ako Slováci uložené svoje peniaze a aj absolútnu väčšinu našich úspor. Vynechajme ale banky, kde nikam neinvestujeme, a skúsme sa sústrediť na dva ďalšie „balíky“ našich najväčších úspor, pretože II. pilier a podielové fondy ponúkajú možnosť investovať svoje peniaze do akciových investícií.  

Na potenciálnu investičnú príležitosť v súvislosti s COVID-19 panikou na akciových trhoch sme upozorňovali aj my (a včas) v jednom z našich predchádzajúcich článkov . 

O to viac nás po nejakej dobe zaujímalo, ako sme ako investori u nás doma na túto príležitosť zareagovali. V tejto časti sa bližšie pozrieme na naše podielové fondy, ktorých týždenné údaje môžeme nájsť na web stránke Asociácie správcovských spoločností (http://www.ass.sk/).

Takto vyzerali údaje o otvorených podielových fondoch ku dňu 21.2.2020, teda v deň, keď na akciových trhoch len začali približne mesiac trvajúce prepady.

Údaje hovoria o tom, že najväčší podiel našich úspor bol k tomuto dátumu v podielových fondoch, ktoré patria do kategórie „zmiešané“ (46,8%), do kategórie „realitné“ (17,7%), „akciové“ (15,6%) a „dlhopisové“ (14,4%).

Presne o mesiac neskôr, teda v čase, keď sa na akciových trhoch vytváralo dno, vyzerali údaje o otvorených podielových fondoch už úplne inak.

Ako môžeme vidieť z tabuľky, v dôsledku prepadov na finančných trhoch si fondy pohoršili. Sumárna hodnota ich aktív v SR (viď. „Fondy spolu“) padla o viac ako 1 mld. Eur, teda o viac ako -11,5% za jeden jediný mesiac. Je nutné povedať, že tento výrazný a rýchly prepad však nebol ťahaný tzv. „Čistými predajmi  v SR v EUR“, ale hlavne prepadmi v hodnote aktív na finančných trhoch, ktoré sa nachádzajú v portfóliách podielových fondov. Toto zistenie hovorí o tom, že napriek faktu, že akciové trhy padli až tak významne a rýchlo, ľudia na to nereagovali nejakým prehnaným a panickým ukončovaním svojich investícií  (tzv. redemáciami) a svoje pozície v investíciách v podstate držali aj naďalej.

Najhoršie dopadli za uvedený mesiac čisté predaje v tzv. „zmiešaných fondoch“, kde ľudia viac redemovali (ukončovali svoje investície a vyberali  svoje peniaze), ako do týchto fondov investovali (vkladali svoje peniaze). Veľmi príjemným prekvapením sú však ale práve akciové fondy, ktorých čisté predaje skončili počas uvedeného mesiaca dokonca v pluse viac ako 13,5 mil. Eur (nových vkladov, teda tzv. hrubých predajov za mesiac bolo cca 52,5 milióna Eur a redemácií menej – cca 39 miliónov Eur). Ľudia tak v tomto mesiaci teda očividne investovali (vkladali) peniaze do akciových fondov viac, ako z nich vyberali (redemovali), pretože sa snažili využiť prepady na akciových trhoch ako investičnú príležitosť vo svoj prospech.

Ešte vyššie sú na tom najnovšie čísla ku dňu 15.5.2020, teda približne 3 mesiace po začiatku panických výpredajov na akciových trhoch (v tabuľke nižšie).

Čisté predaje akciových fondov sa od začiatku týchto výpredajov zvýšili o viac ako 80 miliónov Eur a stali sa tak z pohľadu čistých predajov najžiadanejšími podielovými fondmi z pomedzi všetkých kategórií fondov v uplynulom pandemickom období. Pre mnohých investorov, ktorí spravili v predchádzajúcom období nejaké investície, či mimoriadne investície (dokúpili) do akciových fondov, je tak už dnes ich aktivita opätovaná peknými výnosmi. Zaujímavou skutočnosťou z tabuľky vyššie je aj fakt, že si oproti prvému mesiacu prepadov v čistých predajoch polepšili aj „zmiešané“ fondy, ktoré tak isto investujú časť svojho portfólia na akciových trhoch. Najhoršia z pohľadu čistých predajov za posledné 3 mesiace, sa  naopak stala kategória fondov „krátkodobých investícií“, ktorá dopadla na úrovni viac ako mínus 40 miliónov Eur.

Aj keby sme asi všetci chceli, aby tieto čísla v predchádzajúcom období boli ešte viac v prospech investovania do akciových fondov (a investičnú príležitosť spojenú s pandémiou COVID-19 by tak využilo ešte viac ľudí a ich úspor), sme viac ako presvedčení, že sú to veľmi pozitívne čísla. Ľudia sa v prvom rade nezľakli tak, ako by sa dalo pri panickom dianí vo svete na prvý pohľad očakávať (áno, boli tu prítomné aj zvýšené redemácie).  Ale v druhom rade sme svedkami toho, že časť investorov, alebo ich finančných poradcov, si uvedenú situáciu na finančných trhoch spojila s potenciálom investičnej príležitosti a hrubé predaje akciových fondov tak vyhrali nad redemáciami. A treba si uvedomiť, že sa tak stalo  dokonca aj v takejto panickej dobe, ktorá nemá obdobu, čo sa dá v prípade Slovákov určite považovať za veľký úspech a za posun opäť smerom dopredu.

Určite by bolo ideálne a úplne „naj“, keby túto poslednú investičnú príležitosť využilo ešte viac ľudí  a prestala by sa tak väčšina z nás definitívne báť kríz. Či dokonca by sme v takejto situácii presúvali svoje úspory z konzervatívnejších fondov do akciových. Každopádne je to ďalší dôkaz toho, že investičné správanie Slovákov sa postupne (aj keď pomaly) mení, a to tým správnym  smerom.

Na záver možno jedno malé porovnanie toho, ako vyzerali u nás podielové fondy v období začiatku finančnej krízy z prelomu rokov 2007/2008.

Z tejto tabuľky, ktorá udáva stav podielových fondov na Slovensku približne 13 rokov dozadu (v samotnom období začiatku finančnej krízy), je jasné, že dnes je štruktúra našich investícií úplne niekde inde ako kedysi. Kým v roku 2007 sme mali väčšinu našich investícií v kategórii „fondy peňažného trhu“, dnes máme porovnateľný podiel (%) v zmiešaných podielových fondoch, ktoré takisto investujú do akcií, čo je v investičnom správaní a rozhodovaní Slovákov výrazný posun napred. Hlavne ak si v tejto súvislosti pozrieme ešte aj tabuľku nižšie, ktorá poukazuje na stav otvorených podielových fondov k marcu 2009, kedy akciové trhy zaznamenávali svoje dno a svetové akciové indexy boli v mínuse až 50-60%.

Je možné vidieť, že podiel fondov peňažného trhu vtedy vďaka výrazným prepadom akciových fondov ešte viac posilnil (zo 42% na 47,2%) a podiel akciových fondov poklesol (z 9% na 4,3%). Uvedomte si, že koľko málo peňazí sme vtedy mali v akciových fondoch oproti dnešku…

Sumárna hodnota aktív fondov v SR v tej dobe klesla z 4,73 mld. Eur (od začiatku finančnej krízy k 12.10.2007), na 3,27 mld. Eur (na dne finančnej krízy k 13.3.2009), teda o 31%. Treba si ale ihneď uvedomiť fakt, že na rozdiel od súčasnej situácie však tento výrazný prepad v hodnote aktív fondov v SR nebol ťahaný poklesom v dôsledku situácie na finančnom trhu (výrazným poklesom cien aktív v portfóliách fondov), ale predovšetkým a hlavne tzv. „Čistými predajmi“. Tento údaj za posledný 1 rok od vytvorenia  dna na finančných trhoch totiž predstavoval sumárne až takmer 1,45 mld. Eur (viď. tabuľka vyššie).

Jednoducho povedané, v tej dobe sa nielenže ľudia viac zľakli, ale vyberali peniaze aj úplne neracionálne. Totižto vtedajšia situácia sa týkala akciového trhu a svetové akciové indexy padli aj o 50-60%. Paradoxne u nás na Slovensku, boli v čase finančnej krízy ale robené najväčšie redemácie (výbery) v najviac konzervatívnych fondoch. Stačí sa pozrieť v tabuľke vyššie na „fondy peňažného trhu“ a „dlhopisové fondy“ (dokopy takmer 1 miliarda).

Každý prepad na finančnom trhu je v niečom iný a špecifický. Minule sme sa preto naučili to, teraz zasa toto. Dôležité ale hlavne je, že sa ako investori na Slovensku vieme poučiť a napredujeme. Od poslednej finančnej krízy sa totiž nielen výrazne zmenila štruktúra našich úspor v podielových fondoch a začali sme čoraz menej využívať konzervatívne podielové fondy a nahrádzať ich čoraz viac tými, ktoré investujú do akcií, ale sme v poslednej panickej situácii evidentne nespanikárili a svoje investičné pozície sme zbrklo neredemovali. Dokonca badať aj známky aktivity, ktorá o nás hovorí, že sa na krízy začíname pozerať ako na príležitosť, čo je viac ako dobré.

Áno, chápeme, že veľmi dlhé obdobie nízkych úrokových sadzieb nás doslova vyhnalo z konzervatívnych fondov do tých viac „agresívnych“, a že výrazné výnosy akciových trhov v poslednej viac ako dekáde nás priveľmi lákali na to, aby sme ostali slepí a hluchí, či odolali. Ale aj tak. Čakali by ste popravde na pozadí poslednej celosvetovej paniky, ktorá nemá v histórii svojou rýchlosťou a hĺbkou obdobu, takéto čísla práve u nás?

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.